EU har inte formellt krävt att jägarnas pengar, det så kallade allmänna uppdraget, ska upphandlas. Regeringen fick en fråga av EU-kommissionen 2016 och svarade att en översyn skulle göras samma år. Det gjorde aldrig regeringen. Nu kommer kraftig kritik från bland annat Moderaterna. Foto: Lars-Henrik Andersson, Riksdagen & Mostphotos

Regeringen skyller upphandlingen av jägarnas pengar på EU: ”Det är en bluff”

Kritiken från EU-kommissionen medför att stora delar av allmänna uppdraget, jägarnas pengar, måste upphandlas. Det hävdar regeringen. En bluff, kontrar Moderaternas Sten Bergheden.
Svensk Jakts granskning visar att det finns oklarheter kring regeringens kontakter med EU i frågan. Och hur hårt kravet på upphandling egentligen var.

Jennie Nilsson (S).

Var det verkligen den så kallade EU-piloten som fick regeringen att besluta om stora förändringar av Viltvårdsfonden och att tre delar i allmänna uppdraget nu måste upphandlas?

Så här sa landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till Svensk Jakt nyligen:

– Skälet till att vi gör förändringen handlar om den kritik som kommit från EU-kommissionen kring hur vi hanterar delar av det allmänna uppdraget. Det är delar som är kopplade till lagen om offentlig upphandling och som handlar om ersättning för specifika tjänster som utförs.

Jägarnas pengar upphandlas – Miljöpartiet: ”En seger”

Den 12 juli 2016 skickade EU-kommissionen ett brev till regeringen, en så kallad EU-pilot.

– EU-pilot är en dialog mellan EU-kommissionen och ett medlemsland. Målet är att hitta en snabb lösning i enlighet med EU-lagstiftningen för att undvika ett formellt överträdelseförfarande, förklarar Maria Blässar, presschef, EU-kommissionens representation i Sverige.

Alltså en dialog.

Knappt tre månader senare, i början av oktober 2016, svarade Sverige på EU-piloten genom departementsrådet Magnus Bengtson vid finansdepartementet.
Hans svar i praktiken: översyn pågår. Bland annat utreddes om riksdagen skulle behöva ta ett beslut om förändringar av Viltvårdsfonden.

Ledande experter: Allmänna uppdraget omfattas inte av upphandling

Vad gäller själva upphandlingen svarade departementsrådet med följande:

”Gränsdragningen mellan vilka verksamheter som kan finansieras genom bidrag och vilka som måste upphandlas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i Upphandlingsdirektivet omfattas i enlighet med vad som ovan anförts av översynen och är en högt prioriterad fråga för regeringen.”

Med andra ord: regeringen skulle undersöka saken.

 

Stängde ärendet

Men vad hände därefter?

Det korta svaret: tydligen ingenting. Inte förrän den 12 juni 2020. Då meddelade EU-kommissionen att svaret från Sverige, det vill säga svaret i oktober 2016, accepterades och att ärendet därmed var stängt, men kan återupptas ifall nya uppgifter framkommer.

Svensk Jakt har frågat näringsdepartementet, under vilket landsbygdsministern sorterar, varför det tog nästan fyra år för EU-kommissionen att komma med det beskedet – alltså att ärendet läggs ner. Men vi har inte fått något egentligt svar.

 

”Översynen blev inte klar”

Det finns ingen dokumenterad kommunikation mellan regeringen och EU i frågan mellan oktober 2016 fram till 12 juni 2020.

Och vad hände med översynen som skulle göras och som skulle vara klar innan utgången av 2016, enligt departementsrådets skrivelse? Regeringen skulle återkomma när översynen var klar.

”Översynen blev inte klar 2016. Resultatet av översynen är de beslut som fattades den 7 januari (regeringsuppdraget till NV och förordningen om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden) och det kommande organisationsbidraget till Svenska Jägareförbundet.”

Det skriver departementssekreterare Nils Henriksson vid näringsdepartementet i ett mejl till Svensk Jakt efter att vi ställt frågor i ärendet.

 

Svarar inte på frågor

Svensk Jakt har också ställt frågor om varför kommissionen hörde av sig just fyra år senare, i juni 2020? Vi har frågat om departementet varit i kontakt med kommissionen och meddelat att beredningen var klar, eller att den var på gång och pekade i en viss riktning?

På dessa frågor har vi inte fått svar. Eller som Nils Henriksson skriver:

”Jag har tyvärr ingen mer information i ärendet.”

 

”Regeringen svarar att översyn pågår och ska vara klar innan utgången av 2016. Men ingen översyn görs. Den finns inte.”

 

Då kan vi alltså konstatera följande: I den så kallade EU-piloten, som grundade sig på att någon hade anmält systemet med allmänna uppdraget och att det borde upphandlas, ställs några frågor till regeringen. Regeringen svarar att översyn pågår och ska vara klar före utgången av 2016. Men ingen översyn görs. Den finns inte.

 

”Plötsligt, i juni 2020, skriver EU-kommissionen att man är nöjd med svaret från 2016 och att ärendet stängs.”

 

”En bluff från regeringen sida”

Sten Bergheden (M).

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) menar att detta tyder på att regeringen bluffar när den skyller den stora förändringen av Viltvårdsfonden på EU.

– Regeringen försöker använda sig av kritik från EU och självklart av kritik från Miljöpartiet som vill styra om de här pengarna. Något som är helt oacceptabelt. Det är en bluff från regeringens sida. Det är anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att Socialdemokraterna tidigare stått upp för det allmänna uppdraget och upplägget med Viltvårdsfonden. Vill jaktmotståndare ha pengar till sina verksamheter får de samla in de pengarna själva. Det kan inte vara rimligt att Sveriges jägare ska stå för att dela ut pengar till jaktfientliga organisationer.

Landsbygdsministern: Ingen ny viltmyndighet om Jägareförbundet ska ha en särställning

Han påpekar också riksdagsbeslutet att inrätta en Viltmyndighet. När Svensk Jakt frågade landsbygdsministern om varför en sådan inte inrättas svarade hon:

– Man kan inte ge Jägareförbundet den särställning och det uppdraget som vi nu gör samtidigt som man använder pengar ur Viltvårdsfonden för att bekosta en ny viltmyndighet.

Sten Bergheden:

– Man har i stället utvecklat Naturvårdsverkets uppdrag som går stick i stäv med riksdagsbeslutet, som gick ut på att flytta verksamhet från Naturvårdsverket till en ny Viltmyndighet. Det här är ett politiskt styrt beslut där man offrar jägarna för att tillmötesgå Miljöpartiet.

 

Kritisk mot avgiftshöjning

Sten Bergheden är även kritisk till att avgiften för det statliga jaktkortet höjs med hundra kronor.

– Man får i stället effektivisera och se till att pengarna räcker.

Han berättar också att regeringens beslut kommer motarbetas.

– Jag ska jobba för att vi får den Viltmyndighet som är beslutad om i riksdagen.

 

Läs även:

Kommissionens skrivelse i ärende 8746.160 (pdf)

Regeringskansliets svar till kommissionen (pdf)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev