Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ger nu Naturvårdsverket en tung roll när det gäller att främja jakten och viltvården. Hon säger nej till en viltmyndighet och menar att en sådan inte går att förena med att ha kvar Jägareförbundets särställning. Foto: Lars-Henrik Andersson

Landsbygdsministern: Ingen ny viltmyndighet om Jägareförbundet ska ha en särställning

Naturvårdsverket får en tydligare roll i att främja jakt och viltvård i Sverige. Myndigheten ska ansvara för en stor del av viltvårdsfondens medel samt bland annat sköta upphandling av trafikeftersök och klövviltförvaltning.
I en intervju med Svensk Jakt motiverar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) regeringens historiska beslut – som även kan innebära att Jägareförbundet riskerar förlora delar av allmänna uppdraget.

Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet haft det så kallade allmänna uppdraget, som gått ut på att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige.
Nu vill regeringen till stora delar förändra detta. Det sker bland annat genom att tre delar i uppdraget ska upphandlas: Trafikeftersök, viltövervakning och klövviltförvaltning.

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

 

Varför vill ni förändra det allmänna uppdraget nu?

– Det här är ett uppdrag som Jägareförbundet haft väldigt länge och som fungerat väl. Skälet till att vi gör förändringen handlar om den kritik som kommit från EU-kommissionen kring hur vi hanterar delar av det allmänna uppdraget. Det är delar som är kopplade till lagen om offentlig upphandling och som handlar om ersättning för specifika tjänster som utförs, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Hon menar att kritiken mot konstruktionen av allmänna uppdraget har funnits en tid och efter en dialog med EU-kommissionen har regeringen landat i att nu göra ganska betydande förändringar.
Samtidigt påpekar Jennie Nilsson att Svenska Jägareförbundet alltjämt kommer ha en särställning, detta genom att ge Jägareförbundet ett organisationsbidrag.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

 

Fleråriga bidrag

– Ambitionen är att fatta beslut om ett flerårigt organisationsbidrag för att ge Jägareförbundet bättre förutsättningar att jobba långsiktigt. Samtidigt ger vi Naturvårdsverket i uppdrag att hantera det som varit föremål för kritik, det vill säga sådana delar i det allmänna uppdraget som bör upphandlas. De får också ett bemyndigande att ur Viltvårdsfonden betala ut bidrag till andra organisationer som jobbar med viltvård i enlighet med jaktlagen, säger Jennie Nilsson.

Hon berättar att det för regeringen har handlat om att ta ett samlat grepp utifrån den kritik som funnits.
Landsbygdsministern menar att både allmänheten och jägarna har ett stort förtroende för Jägareförbundet.

Jennie Nilsson påpekar att det handlar om att regeringen både vill värna det som är bra med allmänna uppdraget och samtidigt kunna hantera de delar där regeringen fått kritik av EU-kommissionen.

 

• Står de här tre delarna som nu ska upphandlas i strid med lagen om offentlig upphandling?

– I enlighet med den kritik vi fått från EU som ifrågasatte att vi betalade för den här typen av tjänster på det sätt vi gjort. Vi har inte kunnat slå ifrån oss den kritiken på ett tillräckligt bra sätt, därav förändringen, säger Jennie Nilsson.

 

Ledande experter: Allmänna uppdraget omfattas inte av upphandling

• Har ni fått klartecken från EU-kommissionen att det räcker med att upphandla de här tre delarna?

– Man skulle önska att man kunde få grönt ljus när man förändrar någonting, men så fungerar det tyvärr inte. Den bedömning jag gör är att de förändringar som nu görs tillfredsställer den kritik som finns.

 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson menar att det är på grund av EU som förändringar av allmänna uppdraget måste göras. Foto: Lars-Henrik Andersson

• Varför är bara Svenska Jägareförbundet garanterat organisationsbidrag, och inte Jägarnas riksförbund som tidigare fått medel ur Viltvårdsfonden?

– Svenska Jägareförbundet har en organisation och ett arbete som är i linje med det allmänna uppdraget och som vi velat ge en särställning i det här sammanhanget. Samtidigt finns det fler organisationer, bland annat Jägarnas riksförbund och naturskyddsföreningar som också utvecklar och jobbar med viltvård och viltförvaltning och som är i enlighet med jaktlagens definitioner. Därför har vi gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta undan en del av medlen i fonden och göra det möjligt för organisationer som lever upp till kriterierna att söka bidrag.
Jägarnas riksförbund, JRF, har länge varit starkt kritiskt i vargfrågan och säger nej till att ha frilevande varg i Sverige.

 

• Straffar regeringen JRF för dess ”nollvision” och kritik genom att organisationen inte längre får pengar per automatik ur Viltvårdsfonden?

– Absolut inte, säger Jennie Nilsson.

 

• Varför skriver ni inte i regeringsbeslutet, utan bara i ett pressmeddelande, att Jägareförbundet ska ha en särställning?

– Allt ska ske i rätt ordning och ha sin gilla gång. Det vi nu gör är att ge ett antal uppdrag till Naturvårdsverket för att man ska förbereda det här beslutet, sedan förlänger vi det allmänna uppdraget under 2021, för att den nya ordningen ska vara på plats 2022. Här handlar det om att vara tydlig med de intentioner vi har, samtidigt som vi fattar beslut i den ordning beslut behöver fattas.

 

• Naturvårdsverket får en tung roll i och med regeringens beslut, en myndighet som kanske inte har det största förtroendet hos jägarkåren. Hur resonerar ni där? Och varför inte inrätta en viltmyndighet, som dessutom riksdagen har beslutat om?

– Frågan om en viltmyndighet har varit en del som vi naturligtvis har tittat på när vi gjort översynen av hela den här frågan och vi försöker nu ta ett samlat grepp där vi gör ett antal olika förändringar. Det finns också riksdagsbeslut på att behålla och utveckla det allmänna uppdraget.

– Det blir samtidigt motstridigt; man kan inte ge Jägareförbundet den särställning och det uppdraget som vi nu gör samtidigt som man använder pengar ur Viltvårdsfonden för att bekosta en ny viltmyndighet. Det hade krävts ett betydande utredningsuppdrag som hade dragit ut på tiden. Dessutom hade det inte blivit en särskilt stor myndighet, säger Jennie Nilsson.

Hon fortsätter:

– Vi har tittat på alla delar, vägt dem mot varandra och kommit fram till att det här är det effektivaste sättet att utveckla viltvården i Sverige på ett bra sätt, givet att vi tar tillvara den kunskap och den historik som vi redan har – samtidigt som vi försöker utveckla myndighetsstyrningen på ett positivt sätt. Den kritik som funnits mot Naturvårdsverket upplever jag att myndigheten har lyssnat på och tagit till sig av. Naturvårdsverket har inrättat en egen enhet som bara jobbar med de här frågorna, men man behöver nu utveckla dialogen med de övriga som berörs av regeringens beslut.
Enligt Jennie Nilsson kommer hon noga följa den frågan, men även hur berörda organisationer agerar och integrerar med myndigheterna.

 

Foto: Martin Källberg

• Jägareförbundet säger att det är en avgörande fråga att jägarnas pengar går tillbaka till jakten, jägarna och viltvården. Hyser ni någon oro att intäkterna till Viltvårdsfonden ska minska?

– Jag delar Jägareförbundets grundläggande bedömning, sedan skapar all förändring osäkerhet, framför allt i början. Därför är det viktigt att Jägareförbundet och myndigheten är tydliga i kommunikationen om hur viktigt det är att värna den svenska modellen, och att man som jägare tar sitt ansvar och löser sitt jaktkort. Det är inte tillåtet att jaga i Sverige utan att lösa statligt jaktkort. Det kan möjligen bli så att man kanske behöver titta på om vi behöver mer kontroll och uppföljning av om jägare löser jaktkort, men det är en typisk fråga att ha fortsatt dialog kring.

 

• Är det Miljöpartiet som drivit på i den här frågan och velat förändra det allmänna uppdraget?

– Nej, det är det inte. Vi har haft en bra dialog både med Svenska Jägareförbundet och inom politiken för att hitta en bra modell.

Jägarnas pengar upphandlas – Miljöpartiet: ”En seger”

• Har ni haft regelrätta förhandlingar i den här frågan med samarbetspartierna?

– Nej, det här är ett förslag som regeringen lägger fram. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringen. Vi har informerat miljö- och jordbruksutskottets gruppledare i förra veckan. Vi har så långt det är möjligt försökt ta hänsyn till EU-kommissionens krav, svensk lagstiftning och riksdagens tillkännagivanden.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

• Har ni haft en dialog med Jägareförbundet under resans gång eller kom det här som en överraskning för Jägareförbundet?

– Det hoppas jag verkligen inte. Jag har försökt ha en god och inlyssnande dialog med Jägareförbundet genom hela den här resan, både vad gäller kritiken från EU-kommissionen, som vi bedömt att vi behöver hantera, och vad gäller finansieringen.

 

• I de samtal ni haft med Jägareförbundet, tycker förbundet att den här lösningen är okej?

– Ytterst är det Jägareförbundet som ska svara på hur de ser på det, men min bild är att vi haft en god dialog och en acceptans över att det behöver göras förändringar, säger Jennie Nilsson.

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson har tidigare sagt i en intervju med Svensk Jakt att han är försiktigt positiv till regeringens beslut:
– Min tolkning av lösningen är att landsbygdsministern försöker göra det på bästa möjliga sätt för den svenska jakten och viltvården med Jägareförbundet som ledare, sa Torbjörn Larsson.

Förbundsordförande: ”Försiktigt positiv”

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev