Jägareförbundet fick redan 1938 det så kallade allmänna uppdraget för att organisera och utveckla jakten och viltvården i Sverige. Foto: Jan Henricson

Allmänna uppdraget – oppositionen kritisk till nya beslutet

Jägarnas riksförbud garanteras inga pengar ur Viltvårdsfonden. Och oppositionen ställer sig frågande till att Naturvårdsverket ska administrera upphandlingen av bland annat trafikeftersök och viltövervakning. Myndigheten saknar, enligt Kjell-Arne Ottosson (KD), jägarnas förtroende.

I går kom alltså regeringens beslut som innebär stora förändringar för landets två jägarorganisationer.

Svenska Jägareförbundet kommer alltjämt att garanteras pengar ur Viltvårdsfonden. Förbundet kommer att få ett flerårigt organisationsbidrag som beräknas på 150 kronor per jaktkortslösare, knappt 44 miljoner kronor per år.

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

Ska upphandlas

I dag får Jägareförbundet drygt 52 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden för sitt arbete med det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget.

Nu bryter regeringen ut delar av det uppdraget: trafikeftersök, viltövervakning och klövviltsförvaltning. Dessa delar ska nu upphandlas.

– Förbundet kommer naturligtvis vara med och försöka vinna upphandlingar. Med vår kompetens och organisation finns det goda förutsättningar att lyckas, säger Bo Sköld.

– Svenska Jägareförbundet kommer även i fortsättningen att ha kvar sin unika roll i hur viltvården på bästa sätt förvaltas regionalt och lokalt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson på sin Facebook-sida.

 

Riksjägarna lottlösa

Däremot kommer inte Jägarnas riksförbund, JRF, att garanteras några pengar ur Viltvårdsfonden, utan kommer via Naturvårdsverket få söka medel ur fonden. I dag får JRF drygt 7 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden, vilket handlar om en knapp tredjedel av JRF:s totala intäkter (enligt 2018 års årsredovisning).

Så här heter det i regeringens beslut:

”Vidare beslutas om en ny förordning om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden, genom vilka ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner.”

Förbundsordförande: ”Försiktigt positiv”

 

Kritiska kommentarer

Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas riksförbund, vill avvakta med att ge några kommentarer till dess hon läst in sig på hela beslutet och analyserat det.

I går fick oppositionen information om regeringens beslut.

Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) efterlyser en Viltmyndighet.

Kjell-Arne Ottosson, (KD).

– Det är nu mycket tydligt, trots de tillkännagivanden som ligger, att regeringen inte vill ha en sådan myndighet, säger Kjell-Arne Ottosson.

Han är även kritisk till att Naturvårdsverket får regeringens uppdrag att säkerställa att vissa viltvårdsåtgärder upphandlas och utförs samt besluta om bidrag till ideella rikstäckande organisationer som vill främja viltvården i Sverige.

– Jägarkåren har generellt lågt förtroende för Naturvårdsverket och att blanda in Naturvårdsverket ännu mer är att sätta bocken till trädgårdsmästare, säger Kjell-Arne Ottosson, som varnar för att jaktfientliga organisationer kan komma att få del av pengar ur viltvårdsfonden.

– I dag finns det redan organisationer som får pengar därifrån och som agerar rent kontraproduktivt. Risken finns nu att pengar fortsätter gå till organisationer som på ett eller sätt sätter krokben för jakten. Det finns delar i beslutet som jag vid en första anblick ställer mig skeptisk till, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

Vill ha ny myndighet

Peter Helander (C).

Enligt Peter Helander sa landsbygdsministern på mötet i går att hon haft en dialog med Svenska Jägareförbundet och att förbundet ”tycker den föreslagna lösningen är godtagbar.”

– Kombinationen med att Jägareförbundet nu får ett grundanslag och att de delar som ska upphandlas med stor sannolikhet också hamnar på Jägareförbundet, så verkar beslutet någorlunda rimligt. Att Naturvårdsverket ska administrera upphandlingen kan förstås orsaka en del kommentarer då förtroendet för myndigheten inte alltid är det största hos jägarkåren, säger Peter Helander.

– Centerpartiet har under många år drivit att Sverige borde ha en Viltmyndighet som skulle ta över jakt- och viltfrågorna från Naturvårdsverket. På mötet med landsbygdsministern framförde vi att det hade varit bättre om vi hade haft en Viltmyndighet på plats som hade ansvarat för denna fråga, säger Peter Helander.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev