Naturvårdsverket föreslår en alternativ förordningstext. Foto: Martin Källberg

Naturvårdsverket förtydligar författningstext

Naturvårdsverket presenterade i mars en delrapport som innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Myndigheten har nu valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga sitt mandat.

I slutet av mars redovisade Naturvårdsverket en delrapport i regeringsuppdraget att med medel ur Viltvårdsfonden främja viltvården. Rapporten innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden.

Syftet och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida, och myndigheten har därför valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga Naturvårdsverkets mandat.

Ändringen handlar om en ny föreslagen paragraf (5d §) i jaktförordningen. I den ursprungliga rapporten föreslog Naturvårdsverket följande formulering:

”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning.”

 

Jägarnas rapportering

I den skrivelse som nu skickats till regeringen föreslår Naturvårdsverket att den tidigare texten ersätts av följande text:

”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller Sveriges internationella åtaganden i övrigt.”

Genom denna ändring klargörs paragrafens syfte och Naturvårdsverkets mandat vad gäller jägarnas rapportering av jaktresultat, skriver Naturvårdsverket. Det vill säga att när det behövs för rapportering till EU och andra internationella överenskommelser ska Naturvårdsverket kunna föreskriva om rapportering av jaktresultat.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev