Läs också Jägareförbundet: Ett hot mot den jaktliga folkrörelsen