tisdag 28 maj

Opinion

Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, föreslår att regeringen ska ta ett omtag i förvaltningen av varg när Miljöpartiet nu inte längre sitter i regeringen och bromsar den möjligheten. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Debatt: ”Efter MP:s sorti kan regeringen göra om och göra rätt”

Den politiska superonsdagen den 24 november 2021 förde bland annat med sig att Socialdemokraterna lösgjordes från regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Det innebär nya möjligheter, inte minst för viltförvaltningen.

Ulf Berg.

En ren S-regering har nu chansen att göra om och göra rätt. Det gäller bland annat viltvården och beslutet om att upphandla delar av jägarnas allmänna uppdrag.

Med det allmänna uppdraget – som infördes på 1930-talet – fick Svenska Jägareförbundet ta över ansvaret för viltvården, ett uppdrag som på senare år även kommit att innehålla organiseringen av eftersök på skadat vilt.

Avgiften på 400 kronor (regeringen höjde kostnaden med 100 kronor inför innevarande jaktår) för jägarnas obligatoriska jaktkort går till Viltvårdsfonden som finansierar det allmänna uppdraget. Regeringen fattar sedan årligen beslut om bidrag ur fonden.

 

En seger

Det är illa att även organisationer som inte sällan står på motsatta sidan i jaktfrågor – som Svenska Naturskyddsföreningen – får söka medel ur Viltvårdsfonden. Trots detta har ordningen fungerat väl under årens lopp.

För knappt ett år sedan beslutade dock dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om en förändring. Detta måste ses som en seger för Miljöpartiet.

Av ideologiska skäl ville MP riva upp modellen och i stället ge större inflytande till Naturvårdsverket.

 

Avbryt upphandlingen

Det är sällan smart att ändra ett vinnande koncept. Det är även illa att förflytta ansvaret från de närmast berörda till en ansiktslös byråkrati.
Uppmaningen från Jägareförbundet i Dalarna till den nya regeringen är därför att avbryta upphandlingen av det allmänna uppdraget, som ännu inte är i hamn, och återställa ordningen.

Troligtvis är detta något av en icke-fråga för socialdemokratin, så det politiska priset borde inte bli särskilt högt.

 

Urholkad vargpolitik

Vi vill även se en ny inriktning vad gäller storleken på den svenska vargstammen. Gällande proposition från 2013 En hållbar rovdjurspolitik har, uppbackat av Miljöpartiet, urholkats.

Propositionens viljeinriktning var att föra besluten närmare dem som berörs av vargangrepp och att börja lyssna mer till jägarna. Vargfrågan skulle på så sätt avdramatiseras.

Utvecklingen har dock gått i motsatt riktning. Enligt gällande riksdagsbeslut ligger gynnsam bevarandestatus på 170–270 vargar.

Efter påtryckningar från Naturvårdsverkets sida har siffran dock skruvats upp till 300, vilket strider mot forskningen på varg som snarare pekar ned mot siffran 100.

 

Ett omtag

Socialdemokraterna har efter Miljöpartiets sorti möjlighet att göra ett omtag i viltvårdsfrågorna och rovdjurspolitiken. Regeringen bör rätta sig efter riksdagens beslut.

Det behövs även en utveckling som leder fram till större inflytande för jägare och boende i vargtäta områden. Endast så kan vi uppnå en hållbar rovdjurspolitik.

 

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.