onsdag 29 maj

Opinion

Jägarna är en förutsättning för att Naturvårdsverkets viltstrategi ska kunna nå framgång, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Naturvårdsverket utelämnar jägare i viltstrategi”

Naturvårdsverkets viltstrategi som presenterades under Almedalsveckan har förutsättningar att nå framgång. Tyvärr har ordet jägare i stort sett utelämnats i strategin.

Med nuvarande regler för älgförvaltning stimuleras bildande av licensområde istället för att vara en del i älgskötselområdena som lägger ner mycket arbete på älgförvaltningen. Till exempel spillningsinventeringar, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

7 juli 2015

”Ett hot mot samordnad älgförvaltning”

Inom Norra Yxningens älgskötselområde ser vi med oro på älgskötselområdenas framtid, med tanke på relationen mellan skötselområden och licensområden. Tvärt emot de intentioner som gällde vid införandet av det nya älgjaktsystemet, finns det tendenser att jaktlag vill bryta sig ur och bilda licensområden.

Regeringen borde prioritera andra saker framför att tillsätta en fjärde utredning om förvaltningen av vargstammen, skriver debattörerna. Foto: olle Olsson

6 juli 2015

”Alliansens rovdjurspolitik enda alternativet”

Det blir allt mer uppenbart att den rödgröna regeringen inte klarar av att sköta rovdjurspolitiken på ett trovärdigt sätt. Miljöminister Åsa Romson har kritiserats av Konstitutionsutskottet för sina uttalanden om licensjakt på varg, och fem viktiga organisationer bojkottar regeringens nytillsatta vargkommitté. 

23 juni 2015

”Nu prövas S i rovdjurspolitiken”

Återigen ifrågasätter EU rovdjurspolitiken som beslutats i Sveriges riksdag. Nu väntar vi med spänning på vad regeringen Löfven tänker svara. Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan, tillika Sveriges riksdag, eller Miljöpartiets?

En motion på Miljöpartiets stämma handlade om att förbjuda fällfångst. Vi jägare och landsbygdsbor måste hjälpas åt för att stå emot storstadsidéerna, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

17 juni 2015

”Jakt och jägare lovligt byte”

Jakten och jägarna verkar vara utsatta för något som i det närmaste kan liknas vid en hetsjakt från olika håll, och tycks vara ett lovligt byte för vilka ”jaktmetoder” som helst.

Att Jägareförbundet engagerar sig mer i klimatfrågan är önskvärt ur flera aspekter, skriver debattören Mattias Goldmann. Foto: Jan Henricson

17 juni 2015

”Bli klimataktivister, jägare!”

Efter tre dagar på Öster Malma och med den teoretiska delen av jägarexamen avklarad, står det klart för mig vilken positiv kraft Jägareförbundet och jägarna kan vara i klimatfrågan. Men också att klimatfrågan är en överlevnadsfråga den svenska jakten.

15 juni 2015

”Varför har jag fått rött kort av Jägareförbundet?”

För några dagar sedan avslutade jag min 23:e jägarskola. Cirka en tredjedel av cirklarna har skett mot Studiefrämjandet och resten mot Vuxenskolan. Jag har värvat hundratals nya medlemmar till Jägareförbundet. Ändå har jag fått rött kort av förbundet.

Gör om och gör rätt, uppmanar debattören de ansvariga för säkerhetsföreskrifterna på våra jaktskyttebanor. Foto: Jan Henricson

12 juni 2015

”Gör om och gör rätt för säkerhetens skull”

Jag är medlem i en jakt- och sportskytteförening som är helt beroende av de 600 medlemmarnas delaktighet och arbete för att driva verksamheten. Som alla vet är det ett fåtal som ställer upp när det gäller arbete, de tror det räcker med att betala en liten medlemsavgift. Och så är det ju i alla föreningar, mer eller mindre.

"Några nya utredningar och kommittéer behövs inte för att hantera världens mest utredda och kartlagda vargstam." Foto i hägn: Olle Olsson

11 juni 2015

”Vad väntade sig regeringen egentligen?”

Regeringens hantering av rovdjurspolitiken går att jämföra med att spela sällskapspel med nioåringar. Reglerna ska ändras hela tiden för att passa den situation som nioåringen just nu upplever.

2 juni 2015

”Utveckla nedbrytbara hylsor”

Plast i naturen vill vi helst undvika. När jag började jaga på 50-talet så var hagelpatronernas förladdning gjorda av filt eller papper. Naturliga material som inte syntes och som förmultnade med tiden.

Foto: Niklas Liljebäck

1 juni 2015

”Regeringen duckar i sälfrågan”

Regeringen talar ofta och gärna om vikten av ekologisk balans, men tydligen gäller detta bara på land. För samtidigt som vi är överens om att förvaltningen av vildsvin, rådjur och älg ska vara noga kontrollerad tillåts de svenska sälarterna gråsäl, knubbsäl och vikare att sprida sig närmast okontrollerat. 

Två tredjedelar av markägarna, 230.000 stycken, jagar inte. Deras intresse av att hyra ut sin jaktmark är helt avgörande för svensk viltförvaltning, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

29 maj 2015

”Glöm inte markägarna när viltet ska förvaltas”

Som kretsordförande får jag många samtal om vilt. Jägarna är glada över stora viltstammar, medan markägarna är olyckliga över viltskadorna. Det är ingen bra utveckling. Jägare och markägare måste samarbeta om framtidens viltförvaltning.

"Med vargen klassad till bilaga 5, skyddad, ger det respektive medlemsland rätten att själv utforma sin vargförvaltning. Dessutom kan inte jakten bli föremål för överklaganden", skriver debattören. Foto i hägn: Marie Gadolin

28 maj 2015

”Brådskande att ändra vargens skyddsstatus”

I dagsläget är det lite lugnare i vargdebatten. Licensjakten på 44 djur är lagd till handlingarna och glädjande är att politiker börjar höras mer i debatten. Man talar nu om en riktad selektiv jakt på varg. Detta låter ju bra, men ännu har Högsta förvaltningsdomstolen inte sagt sitt.

Foto: Lars-Henrik Andersson

27 maj 2015

”Fyra frågor om vapenlicenser”

Varför ska handläggningen av vapenlicenser behöva ta så lång tid? Rimligtvis borde det räcka med några knapptryck för att licensen ska vara klar.

19 maj 2015

”Symboliken stöter medlemmarna”

Slutreplik från Inge Brorsson i debatten om valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Svenska Jägareförbundet.

Den gångna vinterns vargjakt var ett litet steg i rätt riktning, anser skribenten. Foto: Olle Olsson

18 maj 2015

”En chans att skapa förtroende för rovdjurspolitiken”

I sommar kommer vi att ha cirka 600 vargar. Det är mer än dubbelt så många som Naturvårdsverket bestämde efter riksdagsbeslutet och sex gånger så många som forskarna anser är minsta livskraftiga stam.

14 maj 2015

”Nytt val ger risk för medlemstapp”

Svenska Jägareförbundet har successivt förlorat medlemmar under en lång följd av år. Varför har det blivit så? Det finns naturligtvis många orsaker, men en viktig orsak är att medlemmarna inte är nöjda med vårt förbunds agerande i vargfrågan, skriver Inge Brorsson, ordförande Rättviks jaktvårdskrets.

Detta inlägg kritiseras av debattören som menar att Rovdjursföreningen befinner sig "i fablernas värld."

12 maj 2015

”Rovdjursföreningen i Fablernas värld”

Åter igen går Rovdjursföreningen ut med budskap som bör ifrågasättas. Nu med budskapet ”Jakten är orsaken till rödlistningen”. Inlägget klargör tydligt att Rovdjursföreningen befinner sig i Fablernas värld, långt från verkligheten när man för fram lösryckta påståenden om jaktens negativa inverkan på våra viltstammar.

12 maj 2015

”Fortsätt jaga regeringen med blåslampa”

Ett stort tack till Alliansens ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet som skrivit debattinlägget Regeringen måste driva Alliansens rovdjurspolitik. Inlägget klargör att Socialdemokraternas och Miljöpartiets rovdjurspolitik fortsättningsvis inte har något förtroende i Sveriges riksdag.

11 maj 2015

”Bilden saknar respekt för djuret”

Den bild som publicerats i Svensk Jakt nr 5 som reklam för en ”Extra bilaga om älgjakt!” i kommande nummer upprörde mig.