torsdag 18 april

Opinion

Foto: Niklas Liljebäck

”Regeringen duckar i sälfrågan”

Regeringen talar ofta och gärna om vikten av ekologisk balans, men tydligen gäller detta bara på land. För samtidigt som vi är överens om att förvaltningen av vildsvin, rådjur och älg ska vara noga kontrollerad tillåts de svenska sälarterna gråsäl, knubbsäl och vikare att sprida sig närmast okontrollerat. 

Två tredjedelar av markägarna, 230.000 stycken, jagar inte. Deras intresse av att hyra ut sin jaktmark är helt avgörande för svensk viltförvaltning, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

29 maj 2015

”Glöm inte markägarna när viltet ska förvaltas”

Som kretsordförande får jag många samtal om vilt. Jägarna är glada över stora viltstammar, medan markägarna är olyckliga över viltskadorna. Det är ingen bra utveckling. Jägare och markägare måste samarbeta om framtidens viltförvaltning.

"Med vargen klassad till bilaga 5, skyddad, ger det respektive medlemsland rätten att själv utforma sin vargförvaltning. Dessutom kan inte jakten bli föremål för överklaganden", skriver debattören. Foto i hägn: Marie Gadolin

28 maj 2015

”Brådskande att ändra vargens skyddsstatus”

I dagsläget är det lite lugnare i vargdebatten. Licensjakten på 44 djur är lagd till handlingarna och glädjande är att politiker börjar höras mer i debatten. Man talar nu om en riktad selektiv jakt på varg. Detta låter ju bra, men ännu har Högsta förvaltningsdomstolen inte sagt sitt.

Foto: Lars-Henrik Andersson

27 maj 2015

”Fyra frågor om vapenlicenser”

Varför ska handläggningen av vapenlicenser behöva ta så lång tid? Rimligtvis borde det räcka med några knapptryck för att licensen ska vara klar.

19 maj 2015

”Symboliken stöter medlemmarna”

Slutreplik från Inge Brorsson i debatten om valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Svenska Jägareförbundet.

Den gångna vinterns vargjakt var ett litet steg i rätt riktning, anser skribenten. Foto: Olle Olsson

18 maj 2015

”En chans att skapa förtroende för rovdjurspolitiken”

I sommar kommer vi att ha cirka 600 vargar. Det är mer än dubbelt så många som Naturvårdsverket bestämde efter riksdagsbeslutet och sex gånger så många som forskarna anser är minsta livskraftiga stam.

14 maj 2015

”Nytt val ger risk för medlemstapp”

Svenska Jägareförbundet har successivt förlorat medlemmar under en lång följd av år. Varför har det blivit så? Det finns naturligtvis många orsaker, men en viktig orsak är att medlemmarna inte är nöjda med vårt förbunds agerande i vargfrågan, skriver Inge Brorsson, ordförande Rättviks jaktvårdskrets.

Detta inlägg kritiseras av debattören som menar att Rovdjursföreningen befinner sig "i fablernas värld."

12 maj 2015

”Rovdjursföreningen i Fablernas värld”

Åter igen går Rovdjursföreningen ut med budskap som bör ifrågasättas. Nu med budskapet ”Jakten är orsaken till rödlistningen”. Inlägget klargör tydligt att Rovdjursföreningen befinner sig i Fablernas värld, långt från verkligheten när man för fram lösryckta påståenden om jaktens negativa inverkan på våra viltstammar.

12 maj 2015

”Fortsätt jaga regeringen med blåslampa”

Ett stort tack till Alliansens ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet som skrivit debattinlägget Regeringen måste driva Alliansens rovdjurspolitik. Inlägget klargör att Socialdemokraternas och Miljöpartiets rovdjurspolitik fortsättningsvis inte har något förtroende i Sveriges riksdag.

11 maj 2015

”Bilden saknar respekt för djuret”

Den bild som publicerats i Svensk Jakt nr 5 som reklam för en ”Extra bilaga om älgjakt!” i kommande nummer upprörde mig.

9 maj 2015

”Politikens ohederlighet belyses av rovdjurspolitiken”

Det enda som betyder något för politikerna är rösterna i urnorna i nästa val. I 15 år har politikerna undvikit att genomföra en socioekonomisk utredning av hur landsbygden påverkas av stora rovdjur. Punktvis replikerar Calle Seleborg på Allianspolitikernas debattartikel ”Regeringen måste driva Alliansens rovdjurspolitik”.

7 maj 2015

”Regeringen måste driva Alliansens rovdjurspolitik”

Människor som bor på landsbygden i vargtäta områden och som bedriver lantbruk med boskapsskötsel påverkas av vargen i sin vardag. För dem handlar fortsatt selektiv jakt på varg om trygghet och om ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Verksamheter som i sin tur bidrar till god, sund och säker mat liksom jobb på landsbygden, skriver fyra allianspolitiker från Miljö- och jordbruksutskottet.

När fåren inte längre betar i hagarna växer de igen. Tusentals arter är beroende av dessa miljöer. Foto: Martin Källberg

6 maj 2015

”En hård dom över naturvårdens strategier”

Uttrycket som F-n läser bibeln ska enligt Wiktionary tolkas som ”genom att medvetet misstolka eller snedvrida för att passa sitt eget mål eller synsätt”. Sedan Artdatabanken presenterade sin uppdaterade rödlista har vi sett flera graverande exempel på just det. 

Att jaga med löshund i februari är inte förenligt med god jaktetik, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 maj 2015

”Sveaskogs tveksamma jaktetik”

Sveaskog avlyser björnjakten inom två jaktlag i Dalarna och Hälsingland på grund av jakten varit tveksam ur etisk synpunkt. Etik finns också anledning att diskutera när det gäller bolagets egen viltförvaltning där man till exempel förespråkar lång jakttid på dräktiga älgkor. 

Nu går det inte att dröja längre med att ändra i rennäringsförordningen och ge i Sverige boende jägare förtur till jakten i fjällen. Ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht stå vid sitt vallöfte, frågar debattörerna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

23 april 2015

”Fjälljakten kan inte vänta – upp till bevis Bucht!”

Socialdemokraternas oförmåga att rätta till de problem som Alliansregeringen ställde till med fjälljakten får oss att undra om det stora regeringspartiet saknar det ledarskap som krävs för att styra frågan i hamn. Det skriver två förkämpar för en bra jakt på statens marker i fjällen, Ulf Lindroth och Michael Fossum.

Vi ska aldrig behöva se en varg i trädgårdar, i eller intill samhällen, skriver insändarskribenten. Foto: Olle Olsson

20 april 2015

”Vargfrågan handlar inte bara om jakt”

Jag bor i Kils kommun, en plats där vi varit ganska förskonade från vargen och plågorna den för med sig. Men den här veckan har vi siktat varg inne i tätbebyggt område, trädgårdar, på gräsmattor och kring folks tamboskap varje dag.

Skogen ger inte bara råvara till industrin utan betyder så mycket mer för många människor. Därför är det viktigt att skogsägare och entreprenörer vid gallringar och slutavverkningar tar hänsyn till de övriga stora värdena som finns i skogen, skriver debattören Erland Lundgren. Foto: Jan Henricson

13 april 2015

”Skog är inte bara råvara till industrin”

Sveriges yta består till drygt hälften av produktiv skogsmark. Vi har i alla tider använt skogen till brännved och byggnadsmaterial, impregneringsmedel från tallens kåda och från björken dess sav. Till detta kommer vilt och fisk.

Vad vet lokföraren om djuret som flög åt sidan eller andra djur som sprang in i tågsättet, lever eller inte? undrar debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

13 april 2015

”Trafikverket erkänner lagbrott”

Trafikverket uppgav i ett radioinslag att järnvägssträckan Kilsmo–Högsjö är Sveriges mest viltolycksdrabbade järnvägssträcka. Som samordningsansvarig för Nationella viltolycksrådet Hallsberg reagerade jag direkt. Uppgifterna stämmer inte.

Om vi inte jagat och ätit kött hade vi människor inte funnits, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

13 april 2015

”Utan jakt inga människor”

Djurens rätt och övriga vargmotståndare är att jämföra med religiösa falanger. De är helt oemottagliga för sakskäl, eftersom allt rör sig om känslor. De ger endast sken av att rättfärdiga något man själv är osäker på.

12 april 2015

”Högstbjudande dansk eller svensk får jakten”

I en replik på inlägget Svenska jägare bör få jaga i Danmark skriver Mikkel Kröyer att jakten på de statliga markerna kommer att gå till de jägare som betalar mest, oavsett nationalitet. Men det finns annan jakt där orättvisan är mer relevant.