lördag 23 september

Opinion

Ta frågan till EU, driv den hårt, kräv att vargen omlistas och vänd på hotet: VI tar frågan till EU- domstolen, skriver debattören. Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

”Politiker – ta det ansvar folket har gett er”

Sedan vargens återkomst till Sverige är det två ledande partier som har haft möjlighet att lösa de problem som följer av densamma – M och S. Tyvärr har de inte haft förmågan att se vilka problem som komma skulle, inte heller har lyckats ta tag i problemen på ett trovärdigt sätt.

2 februari 2016

”Anställ fler jurister i Jägareförbundet!”

Vi ser just nu en juridisk cirkus utan dess like i varg…

Som utomstående betraktare är det lätt att få intrycket av att Sve-Erik Bucht inte har någon som helst vilja att genom effektiv förvaltning begränsa en stor okontrollerad vargstam, skriver debattören.

1 februari 2016

”Har Sverige för få vargar Sven-Erik Bucht?”

Sverige blev som bekant föremål för EU-kommissionens il…

Foto: Patrik Svedberg

1 februari 2016

”Fakta spelar ingen roll i domstol”

Är det så klokt att överklaga förvaltningsrättens beslu…

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

1 februari 2016

”Behöver vargen verkligen vara svensk?”

Till er som inte bor och verkar där vargen förlagt sin …

Foto: Lars-Henrik Andersson

31 januari 2016

”EU:s vapendirektiv hotar den svenska jakten”

EU-kommissionens ambition att minska antalet illegala v…

En allt ovanligare syn. Regeringen tar inte landsbygden på allvar och vargens härjningar äventyrare tamdjurshållningen, skriver debattörerna. Foto: Jan Henricson

29 januari 2016

”Vargens utbredning hotar landsbygden”

I varglänen är livet sida vid sida med ett stort rovdju…

Genom att slå ihop de båda jägareförbunden menar debattören att man får större möjlighet att påverka. Foto: Lars-Henrik Andersson

27 januari 2016

”Slå ihop de båda jägarförbunden”

Det måste tas krafttag på djupet om vi ska få ordning p…

”Vi anser att kommissionen ska avstå från en otydlig och meningslös reglering utan istället koncentrera arbetet på de illegala vapnen”, skriver Moderaternas Krister Hammarbergh. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Vapenförslag strider mot EU:s principer”

Moderaterna har tagit initiativ till att Justitieutskot…

”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Svenska ministrar saknar civilkurage”

Är det verkligen så att regeringen inte är kapabel att …

”Får är gott tycker vargen.” Foto: Maria Törmänen

20 januari 2016

”Får får inte får, varg får får”

Hur kan det komma sig att fårägare lämnas helt utsatta …

”Uppenbarligen är det inte våra folkvalda i riksdagen som ska ta besluten, utan byråkrater som sitter i Europa”, skriver debattören. Foto: Melker Dahlstrand

20 januari 2016

”WWF borde acceptera riksdagens beslut”

Världsnaturfonden WWF fick ge med sig och tar i en arti…

Allt för många fuskar med spillningsinventeringen för att få en större tilldelning. Därför måste inventeringar köpas in av externa aktörer, hävdar debattören. Foto: Jan Henricson

19 januari 2016

”Älgförvaltningen behöver en fast hand”

Jag tror det är dags att börja använda älgförvaltningso…

Stäm staten på ersättning för ekonomiska förluster på grund av varg, tycker insändarskribenten. Foto i Lycksele djurpark: Lars Nilsson

18 januari 2016

”Jägarna bör stämma staten i vargfrågan”

Jag har som ålänning och jägare följt vargfrågan i de s…

Genom att byta ut miljöminister Åsa Romson kanske regeringen skulle få lättare att ta tag i aktuella jaktfrågor, anser debattören. Foto: Fredrik Hjerling

18 januari 2016

”Dags att byta miljöminister”

Bra skrivet Kristina Yngwe och Daniel Bäckström i debat…

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

14 januari 2016

”En saga om vargförvaltningen”

Efter många års diskussion, många utredningar och mycke…

13 januari 2016

”Art- och habitatdirektivet måste ändras”

EU-kommissionens rapport ”Fitness Check” som är en över…

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

13 januari 2016

”JO-anmäl Naturvårdsverket”

Jag som enskild medborgare i Sverige förstår inte att N…

"Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver." Foto: Lars-Henrik Andersson

11 januari 2016

”Regeringen måste ta hoten mot jägare på allvar”

Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jäg…

"Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden på varg." Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

11 januari 2016

”Hur kan man lita på värmländska socialdemokrater?”

Det måste vara möjligt att jaga varg, skriver tio värml…