söndag 19 januari

Opinion

Publicerad 21 maj 2019 - 14:24

Debatt

Vi vet att legala vapen mycket sällan används i kriminellt syfte. Bland annat därför är regeringens förslag som är en överimplementering av EU:s vapendirektiv så onödig, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Regeringen misslyckas med vapendirektivet”

Regeringens osanningar kring EU:s vapendirektiv har varit många. Vi som har följt ärendet noga genom de här åren minns flera av dem.

Till exempel har vi inte glömt att dåvarande ansvarig minister Anders Ygeman (S) lovade att det inte skulle bli några större förändringar i de svenska reglerna för vapenägare.

Moderaterna röstade även de ja till direktivet i Europaparlamentet och glömde helt bort att svenska regeringar alltid överimplementerar direktiv. Detta till skillnad från Sverigedemokraterna som röstade nej och kämpat mot detta hela vägen.

 

Ännu ett misslyckande

När nu implementeringen av direktivet i svensk lag ska genomföras ser det ut att bli nästa misslyckande för den socialdemokratiska regeringen. Från att ha lovat att lägga en proposition den 9 april så vägrar regeringen nu helt plötsligt att ens lova ett datum.

För oss EU-kandidater som träffar väljare varje dag är det uppenbart att regeringen väntar till efter europavalet eftersom de vet att det är en förlorande fråga.

Från lagrådsremissen som redan kommit vet vi att detta handlar om en överimplementering. Legala vapenägare kommer snart att få stora problem med att resa med sina vapen, köpa reservdelar och att vissa magasin helt plötsligt blir olagliga.

 

Mycket bekymmersamt

Hela processen kring vapendirektivet har varit präglad av osanningar och missriktade insatser. Direktivet föreslogs kort efter Bataclanmassakern år 2015, som ett svar på terrorismen. Man riktade in sig på legala vapenägare, istället för att fokusera på terrorismens verkliga orsak, som till stor del är islamismen.

För mig som konservativ är jag mycket bekymrad över att staten inskränker laglydigas friheter på grund av terrorismen. Vi vet från forskningen att legala vapen mycket sällan används i kriminellt syfte. Den ofta nämnda läckageteorin, att legala vapen läcker ut till kriminella och används av dem, stämmer helt enkelt inte.

Hundratusentals vanliga medborgare kommer nu att drabbas av de regler som kommer, även om vi just nu inte alls vet vad det blir. Alla legala vapenägare har svävat i ovisshet i snart fyra år nu på grund av detta direktiv, som de rödgröna plus Moderaterna har stått bakom och drivit igenom i Europaparlamentet.

 

Ett annat håll

Detta är dock på lång sikt, det går ofta långsamt i EU. Här och nu behöver alla få klarhet om vad som gäller. Kan sportskyttarna fortsätta med sin sport? Allt detta trots att man från socialdemokratin hela vägen lovade att detta direktiv egentligen inte skulle påverka någon alls.

Det är ingen nyhet att vår regering inte klarar av att hålla vad de lovar, men nu agerar de direkt oansvarigt.

Vi vill inte att direktivet ska innebära några egentliga skillnader överhuvudtaget för alla för våra legala vapenägare. Detta betyder att du som läser detta kan vara säker på att vi vill gå åt ett annat håll.

Rösta på Sverigedemokraterna på söndag för att få en politik som respekterar laglydiga vapenägares intressen.

 

Charlie Weimers (SD)

kandidat till Europaparlamentet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget