torsdag 20 juni

Opinion

Det är ingen enkel sak för den enskilde att få till ett avtal med nätbolaget för att kunna producera viltfoder i kraftledningsgator. Det är bland annat mot bakgrund av det man ska se vår motion, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Förbundsstyrelsen har fel om kraftledningsgator”

För den enskilde markägaren/jägaren är det ingen enkel sak att ringa Vattenfall och få ett avtal om att sköta en kraftledningsgata som skär genom jaktmarkerna, för att genom det skapa viltfoder. Jägareförbundets styrelse har fel i sina argument för att avslå vår motion om saken.

Förbundsstyrelsen anser i sitt yttrande om motionen Viltfoder i kraftledningsgator att det finns goda möjligheter för kretsar och länsföreningar att stötta jaktlag i kontakt med nätägare.

Förbundsstyrelsen skriver också att deras uppfattning är att kraftbolagen är positiva till att låta markägare och jägare ta över skötseln av kraftledningsgator, samt att de inte delar uppfattningen att effekterna har uteblivit av det arbete som gjorts tidigare, när en folder tagits fram och distribuerats till kraftbolagen.

Jag menar att förbundsstyrelsen har fel i ovanstående påståenden. Om kraftbolagen inte har ambitionen att utbilda sina röjarlag i att se skillnad på sälg och björk, eller att det går att såga av träden på en meters höjd i stället för efter backen, så vill jag hävda att de inte heller är intresserade av att hålla koll på vems marker de röjer, eller om denna markägare har avtal att sköta röjning själv.

 

Inte enkelt för jägaren

Det är ingen enkel sak för den enskilde markägaren/jägaren att ringa Vattenfall och få ett avtal om att sköta den dryga kilometer kraftledningsgata som skär genom jaktmarkerna. Jag har inte försökt själv, men om förbundsstyrelsen fortsätter hävda att det inte är några problem så ska jag gladeligen pröva.

Angående effekterna av tips- och råd-arbetet som är gjort tidigare. Även om det är svårt att visa på mätbara skillnader eftersom det inte finns referensområden, så borde det finnas goda exempel som förbundsstyrelsen kan hänvisa till. Bristen på dessa goda exempel visar just att effekterna av det tidigare arbetet har uteblivit.

 

En central uppgift

Den första delen i motionen avser att underlätta för enskilda att ta över skötseln av kraftledningsgator. För att vara mer konkret än i motionen, innebär det till exempel att ta fram kontaktuppgifter, avtal och riktlinjer för skötseln tillsammans med kraftbolagen så att det blir enkelt för enskilda att ta över skötseln. Kraftbolagen verkar över hela Sverige eller stora regioner och problemet med viltfoder finns över hela Sverige. Alltså är detta en uppgift för Jägareförbundet centralt och inte för kretsar och länsföreningar.

 

Uppmana ombud att rösta ja

Den andra delen av motionen handlar om att Jägareförbundet behöver lyfta frågan igen; fundera över vad som har gjorts och vilka vägar som kan vara framkomliga för att nå längre.

I detta fall är det avsiktligt att motionen inte är konkret, jag tror nämligen att det finns mycket som kan göras i frågan. Om det finns goda exempel från arbetet som gjorts tidigare är det bra att lyfta fram dessa och sprida framgångsfaktorerna.

Tycker du också att viltfoder är en viktig del för viltförvaltningen, skogsskötseln och för Jägareförbundets arbete? Då tycker jag att du ska prata med dina ombud till Jägareförbundets stämma och uppmana dem att rösta bifall till motionen.

 

Andreas Martinsson

Vice ordförande

Jägareförbundet Södra Älvsborg

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.