lördag 20 april

Opinion

”En saga om vargförvaltningen”

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

Efter många års diskussion, många utredningar och mycken beslutsvånda har äntligen nivån på vargstammen bestämts. Det är bara kostnadsbilden som
inte är klar, fast den har ingen betydelse. Det skriver Ingemar Kastensson i en satirisk betraktelse av vargförvaltningen.

”Art- och habitatdirektivet måste ändras”

EU-kommissionens rapport ”Fitness Check” som är en översyn av Art-och habitatdirektivet och Fågeldirektivet kommer våren 2016, men den preliminära versionen finns redan ute. Direktiven bör moderniseras, men en expertpanel har kommit fram till att det inte behövs.

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

”JO-anmäl Naturvårdsverket”

Jag som enskild medborgare i Sverige förstår inte att Naturvårdsverket ger bidrag till Naturskyddsföreningen för att täcka deras advokatkostnader när det gäller att överklaga beslut om jakt på varg.

"Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver." Foto: Lars-Henrik Andersson

”Regeringen måste ta hoten mot jägare på allvar”

Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare, djuruppfödare, forskare med flera utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver. Frågan har aktualiserats inte minst sedan en eftersöksjägare hotats till livet efter att på polisens uppdrag avlivat en trafikskadad varg.

"Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden på varg." Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

”Hur kan man lita på värmländska socialdemokrater?”

Det måste vara möjligt att jaga varg, skriver tio värmländska politiker i en debattartikel på svenskjakt.se. De sex socialdemokraterna bland dessa borde ifrågasätta sitt partis samarbete med Miljöpartiet i frågor som rör jakt och vilt. Vilken tilltro kan vi annars ha till ert ord i denna fråga, skriver fyra värmländska sverigedemokrater i en replik.

Licensjakt bör inte ske i tätortsnära skogar, eller i andra områden som frekventeras ofta av friluftslivet, exempelvis kan jakt behöva undvikas på helger, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Lämna jaktfientliga Naturskyddsföreningen”

Efter att ha läst Naturskyddsföreningens jaktpolicy kan jag bara dra slutsatsen att föreningen med alla medel och med vilka metoder som helst hindra all jakt.

Skogen levererar både det ena och det andra, som synes. Foto: Åke Sandström

”Dags att gräva ner stridsyxorna”

Som ett litet inslag i debatten angående älg och skog kommer här en talande bild. Denna annorlunda fondvägg finns på Ulvö hotell utanför Örnsköldsvik.

”Länge leve naturen! Ut med Naturskyddsföreningen”, skriver debattören.

”Jag sponsrar tydligen varg i Sverige”

Jag blev idag varse att jag sponsrar varg i Sverige genom att handla av flera företag som med ekonomiskt stöd till somliga föreningar står bakom vargcirkusen.

”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

”Demokrati har blivit dumokrati”

Nu är det väl ändå dags att kalla Sveriges styre för sitt rätta namn. Demokratin är ju överspelad till förmån för den nu rådande dumokratin.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget