tisdag 25 juni

Opinion

”Patetiskt av socialdemokrater i vapenfrågan”

Christofer Fjellner (M) kritiserar socialdemokraterna i vapenfrågan.

Christofer Fjellner (M) kritiserar socialdemokraterna i vapenfrågan.

Det är bra att Jens Nilsson och de svenska socialdemokraterna efter massiva påtryckningar från jägare och sportskyttar verkar ha gjort helt om vad gäller EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, enligt debattartikel på svenskjakt.se. Men att de skyller sina piruetter kring de nya vapenreglerna på tjänstemän är bara patetiskt. 

Jens Nilsson (S).

”Förslagen till nytt vapendirektiv måste omarbetas”

Vid flera tillfällen har Christofer Fjellner (M) försökt utmåla oss svenska socialdemokrater i EU-parlamentet som omfamnare av kommissionens förslag till skärpta regler i vapendirektivet. Det är fullständigt osant.

Foto: Kjell-Erik Moseid

”Inför allmän jakt på varg”

Vargbilder i press och på våra datorer är nog till stor del från utlandet, och inte från Sverige. Men vi ska komma ihåg att vargen i Sverige är lika helig som Indiens heliga kor. Detta gäller för både byråkrater och naturmuppar.

Ta frågan till EU, driv den hårt, kräv att vargen omlistas och vänd på hotet: VI tar frågan till EU- domstolen, skriver debattören. Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

”Politiker – ta det ansvar folket har gett er”

Sedan vargens återkomst till Sverige är det två ledande partier som har haft möjlighet att lösa de problem som följer av densamma – M och S. Tyvärr har de inte haft förmågan att se vilka problem som komma skulle, inte heller har lyckats ta tag i problemen på ett trovärdigt sätt.

”Anställ fler jurister i Jägareförbundet!”

Vi ser just nu en juridisk cirkus utan dess like i vargjaktfrågan, säger vi som vill förvalta vargen. Vi ondgör oss över hur olika föreningar kan stoppa riksdagsbeslut med hjälp av juridiska krumbukter. Men frågan är om det här verkligen är så unikt för vargjaktfrågan som vi tror?

Som utomstående betraktare är det lätt att få intrycket av att Sve-Erik Bucht inte har någon som helst vilja att genom effektiv förvaltning begränsa en stor okontrollerad vargstam, skriver debattören.

”Har Sverige för få vargar Sven-Erik Bucht?”

Sverige blev som bekant föremål för EU-kommissionens ilska när rätten att överklaga vargjakt till domstol försvann i och med att den nya rovdjurspolitiken antogs i december 2013. Efter regeringsskiftet i september 2014 började andra tongångar höras från berörda departement.

Foto: Patrik Svedberg

”Fakta spelar ingen roll i domstol”

Är det så klokt att överklaga förvaltningsrättens beslut rörande licensjakten i Västmanland? Risken är överhängande att vi får på pälsen igen. Den juridiska kompetensen verkar vara större hos värnarsidan än hos jägarorganisationerna.

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

”Behöver vargen verkligen vara svensk?”

Till er som inte bor och verkar där vargen förlagt sin framfart: Det kan ju inte spela någon roll om vargen du ser på en bild kommer från Sverige eller Ryssland. Är därför inte striden för den ”utrotningshotade” vargen totalt meningslös? Då den finns i hundratusentals, spridd över Europa.

Foto: Lars-Henrik Andersson

”EU:s vapendirektiv hotar den svenska jakten”

EU-kommissionens ambition att minska antalet illegala vapen för att därigenom minska risken för fler terrorattacker såsom de i Paris, är givetvis något som Centerpartiet ställer sig bakom. Stora delar av förslaget skulle dock inte försvåra för terrorister, men däremot avsevärt försvåra möjligheten för vanliga människor till jakt och sportskytte.

En allt ovanligare syn. Regeringen tar inte landsbygden på allvar och vargens härjningar äventyrare tamdjurshållningen, skriver debattörerna. Foto: Jan Henricson

”Vargens utbredning hotar landsbygden”

I varglänen är livet sida vid sida med ett stort rovdjur verklighet. Rivna tamdjur, dödade och skadade hundar är vanligt förekommande där vargen finns. Nu förhalas tidigare tagna politiska beslut. Det är oklart vad regeringen vill med vargförvaltningen.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Senaste nytt

    Mina artiklar

    För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet