fredag 21 juni

Opinion

Foto: Boo Westlund

Debatt: Ex-polischef: ”Polisens arbetsmetoder påverkas bäst regionalt”

Den politiska polisverksamhet som tycks växa fram i Sverige efter senaste omorganisationen kan leda fram till att poliser och åklagare har personliga agendor i frågor om vilt och jakt. För att kunna påverka arbetsmetoderna bör Jägareförbundet arbeta på regional nivå, och inte vända sig till ministrar och rikspolischefen, skriver före detta polismästaren Håkan Jaldung.

Om uppgifter i media stämmer framstår det som ganska tydligt att polisen vid olika tillfällen agerat oproportionerligt kraftfullt mot jägare, och att detta skapar både oro och frågetecken bland jägarna.

Jägareförbundet uppges därför söka initiera ett möte med inrikesministern och rikspolischefen.

Det framstår emellertid som unikt att en politiker, en minister, tillsammans med rikspolischefen, deltar i ett möte om de utpräglade metod- och teknikfrågor som jaktövervakning utgör. Det påminner om hur situationen var i de gamla kommuniststaterna.

 

Personliga agendor

Jaktlagstiftningen utformas av politikerna, valda av medborgare, varav många är jägare. Tillämpningen av strafflagstiftningen rörande jakt i enskilda fall är en fråga för rättsväsendet, inte politiker.

Den politiska polisverksamhet som tycks växa fram i Sverige efter senaste omorganisationen av polisen kan leda fram till att egna personliga agendor i frågor om vilt och jakt – till exempel för eller emot varg – kan styra enskilda polismäns och även åklagarnas arbete. Hedinfallet bör avgjort utvärderas, av till exempel JO.

 

Hot mot rättssäkerhet

Under senare år har vi i Sveriges television kunnat se ministrar, som Ygeman och Damberg, vid besök på brottsplatser här och där i riket, tvärsäkert uttala sig kring hur brottsbekämpningen ska bedrivas.

Vilket utrymme får egentligen de tämligen okända polisdirektörerna i polisregionerna att agera utifrån kunskap och beprövad erfarenhet, om enskilda partiers politiska värderingar kring jakt ska vara styrande för polisverksamheten, och inte lagstiftningen? Det är avgjort ett hot mot rättssäkerheten vid jakt. (Polisdirektör är titeln på yrkespolischefen i en polisregion).

 

Risk för ”kattskit”

Om jag vore representant för Jägareförbundet på lokal och regional nivå skulle jag snarast ta reda på vad polisdirektörerna heter i polisregionerna och sedan börja samråda med dem. Ja, kräva samråd!

Det är på de regionala polisnivåerna, och i fack- och lokalpressen, som metod- och teknikfrågorna rörande jaktövervakningen främst bör hanteras och belysas. Inte av centralpolitiker eller av en av komplicerad gängkriminalitet tillbakaträngd rikspolischef.

Annars blir det bara ”kattskit”, Jägareförbundet, ”kattskit!”

 

Håkan Jaldung

Fd polismästare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.