onsdag 18 juli

Opinion

”Landsbygden är hotad – rädda landsbygden!”

Utan betande djur är landsbygden snart ett minne blott, enligt debattören. Foto: Mari Ermeland

Utan betande djur är landsbygden snart ett minne blott, enligt debattören. Foto: Mari Ermeland

En fråga som man vill ställa till folk som inte förstår: ”Skulle ni vilja hitta en kär familjemedlem halvt uppäten efter ett rovsdjursöverfall bakom din villa där småbarnen leker på tomten?” 100 procent av svaren torde bli: ”Nej, självklart inte!”

Foto: Jan Henricson

”Vi vill att jakten ska leva vidare”

Jakten har en stor acceptans i samhället. Samtidigt märker vi att jaktmotståndet växer. Vi vill att jakten ska leva vidare. Nyckeln till en fortsatt stark ställning för jakten stavas jaktetik.

Foto: Privat

”Sexismen finns också inom jakten”

En jägare är en jägare och inget annat. Tyvärr objektifieras kvinnliga jägare, av dem själva eller av företag med en sexistisk marknadsföring av jaktprodukter. Det här tvingar oss sorgligt nog att prata om feminism istället för om jakt.

”SD vill slutföra jaktlagsutredningen”

Sverigedemokraterna anser att en fortsättning av jaktlagsutredningen är av yttersta vikt för att en bra viltförvaltning ska få förutsättningar att effektiviseras och bli ännu bättre.

”Ta varningar om rasism på allvar”

I debattartikeln Rasismen flödar bland rovdjurens vänner, publicerad på svenskjakt.se uttrycker Mathias Kristoffersson oro över ett hårdnat debattklimat runt rovdjur på sociala medier med uppmaningar till hatbrott mot samer. Det stämmer med våra iakttagelser, skriver fyra forskare vid Uppsala universitet och Södertörns högskola.

”Johanna Sandahl och Naturskyddsföreningen borde veta att vi inom renskötselområdet redan lever med 80 procent av de andra stora rovdjuren i Sverige.” Foto: Kjell-Erik Moseid

”Naturskyddsföreningens nonchalanta hållning till grov rasism”

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl anser att grova rasistiska uttalanden har ett bäst före-datum, men säger inget om upprepade liknande inlägg i nutid av företrädare för samarbetspartnern Nordulv. Det skriver samepolitikern Mathias Kristoffersson i en replik i debatten om vargvärnarsidans rasism gentemot mot samer.

Sofie Rockmyr från Högboda tog initiativ till ljusmanifestationen i Karlstad som hölls i höstas. Nu uppmanar hon till deltagande i Landsbygdsupproret. Foto: Boo Westlund

”Landsbygden i spillror”

Sveriges hjärta och motor, idyllen, landsbygden. Alla har vi sett vyn. De gröna fälten med betande kor, en ladugård med traktorer och folk i full rörelse. Det röda huset med den blågula vimpeln vajande i flaggstången.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen

SNF: ”Grundlösa anklagelser”

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl replikerar på Mathias Kristofferssons debattartikel ”Rasismen flödar bland rovdjurens vänner” och får direkt svar av Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg.

Allt har uppenbarligen ett slut, även ett mångårigt jaktarrende. Foto: Jan Henricson

”Historien om ett jaktarrende”

Allt har ett slut. Också ett jaktarrende som sträcker sig över flera decennier. Men nya tider och nya priser gör att vi nu måste upplösa jaktlaget.

”Grova osanningar om rasism”

Svenskjakt.se publicerade 9 mars debattartikeln Rasismen flödar bland rovdjurens vänner, där Svenska Rovdjursföreningen anklagas för att sprida rasistiska kommentarer på sin Facebookssida. Det är inte sant. Vi vill inte ha någon konflikt med rennäringen.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget