Jägareförbundet Örebro län har bestämt sig för Henry Sténson i valet av ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Jägareförbundet Örebro län stöder Henry Sténson som ny ordförande”

I ett öppet brev till Svenska Jägareförbundets valberedning skriver Jägareförbundet Örebro län att man stöder Henry Sténsons kandidatur till ny förbundsordförande. Förbundet ska välja ny ordförande efter avgående Torbjörn Larsson på sin årsstämma i början på juni.

Svenska Jägareförbundets valberedning har föreslagit att Per Klingbjer väljs till ny ordförande vid förbundets årsstämma den 5 juni.

Jägareförbundet Örebro län brukar stödja valberedningens förslag på stämman, men kommer att föreslå Henry Sténson som ny ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Per Klingbjer är säkert en alldeles utmärkt person, vilket vi inte betvivlar, men det har inte övertygat oss om att stödja valberedningens förslag.

 

Styrelsebeslut i januari

Styrelsen för Jägareförbundet Örebro län beslutade den 13 januari om kriterier som vi ställer upp för att vi ska stödja någon som ordförande för Svenska Jägareförbundet. Länsföreningen har satt upp tre önskemål på kvalifikationer:

• Erfarenhet av ledningsarbete i stora företag eller organisationer.

• Erfarenhet av föreningslivet.

• Erfarenhet av vår organisation.

Länsföreningens styrelse var överens om att det finns en kandidat, nämligen Henry Sténson som sitter i förbundsstyrelsen.

Efter detta möte har undertecknad meddelat valberedningen vår ståndpunkt, samt presenterat de båda kandidaterna för samtliga ordföranden i jaktvårskretsarna i Örebro län.

 

Styrelsebeslut i april

Styrelsen i Jägareförbundet Örebro län diskuterade återigen frågan om ny förbundsordförande vid ett möte den 13 april.

Det föranleddes av frågeställningen om hur Svenska Jägareförbundet kommer att påverkas av de ändrade förutsättningar som följer av regeringsbeslutet om upphandling av allmänna uppdraget (jakt- och viltvårdsuppdraget) och den därpå följande skrivelsen från Naturvårdsverket i samma ärende.

Länsföreningens styrelse konstaterade då att förbundet står inför betydande problem. Behovet av förändringar kommer att vara stort de närmaste åren.

Vi har alltså en situation där ”den största kunden” har sagt upp avtalet som gällt de senaste 83 åren, och beslutat att ”konkurrensutsätta” Svenska Jägareförbundet genom upphandling.

I vår värld innebär detta att en MBL-förhandling om övertalighet bland förbundets anställda personal, och verksamhetsövergång kan bli nästa steg. I en ideell förening är det styrelsen som är arbetsgivare med det ansvar som följer därav.

 

Starkt stöd krävs

Göran Eriksson, ordförande i Jägareförbundet Örebro län. Foto: Martin Källberg

I en förhandlingssituation behöver den verkställande ledningen, med generalsekreteraren, GS, i spetsen, ett starkt stöd från styrelsen. Främst från ordföranden.

GS och ordföranden behöver utveckla strategier för hur Jägareförbundet som arbetsgivare ska agera gentemot den fackförening som organiserar merparten av personalen. Förbundet behöver då en ordförande med ett tydligt och entydigt perspektiv som arbetsgivare.

Om förhandlingar startar blir Svenska Jägareförbundet svagt med Per Klingbjer som ordförande, eftersom denne har sin huvudsakliga sysselsättning som kanslichef för SACO-förbundet Naturvetarna, där många av Svenska Jägareförbundets anställda är medlemmar.

Vi ska heller inte bortse från att frågan om anbud och upphandling, för allmänna uppdraget (jakt-och viltvårdsuppdraget), samt rovdjurpolitik kan innebära ganska tuffa förhandlingar och diskussioner med tjänstemän på Naturvårdsverket.

Den personal som GS i så fall ska möta är även den medlemmar i fackföreningen Naturvetarna.

 

Samtliga kretsar

Länsföreningens styrelse har samrått med samtliga jaktvårdskretsar i Örebro län och vår gemensamma slutsats är således att:

• Svenska Jägareförbundets årsstämma ska välja en ordförande som har ledningserfarenhet från en stor organisation som vet att använda sina resurser, bland annat oss 5.000 förtroendevalda, på ett effektivt sätt.

• Svenska Jägareförbundets årsstämma ska välja en ordförande som står fri och utan jäv i för förbundets framtid helt avgörande frågor.

• Svenska Jägareförbundets årsstämma ska välja en ordförande som har möjlighet att lägga tillräckligt med arbetstid, eller minst 50 procent, på uppdraget.

• Svenska Jägareförbundets årsstämma ska välja Henry Sténson som förbundets ordförande.

 

Styrelsen Jägareförbundet Örebro län

genom Göran Eriksson, ordförande

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.