lördag 20 april

Opinion

”Du kan själv göra skillnad”

ICA, IKEA och Postkodlotteriet, Volvo, SKF samt Sveaskog är några företag som sponsrar organisationer som konsekvent överklagar jaktbeslut, skriver debattören.

ICA, IKEA och Postkodlotteriet, Volvo, SKF samt Sveaskog är några företag som sponsrar organisationer som konsekvent överklagar jaktbeslut, skriver debattören.

Regeringen, riksdagen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Många instanser är inblandade även i årets vargjakt. Tror vi på att det kommer att bli enklare i framtiden och mitt svar är trots utlovade förändringar? Nej, det blir inte enklare.

Foto i hägn: Olle Olsson

”Jag vill bestämma allt!”

Strax före jul gav Högsta förvaltningsdomstolen de ideella naturskyddsorganisationerna rätt att, som företrädare för allmänheten, överklaga jaktbeslut till domstol.

Bilden är hämtas från lördagens demonstration mot den stoppade vargjakten som hölls i Torsby. Foto: Boo Westlund

”Tio Värmlandspolitiker: Beslut om licensjakt på varg måste verkställas”

Det måste bli möjligt att verkställa tagna beslut innan det är för sent då jakttiden på varg är mycket begränsad, skriver tio värmländska politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i en debattartikel.

Debattören Sofie Rockmyr. Foto: Linn Malmén

”Rimmar illa i ett demokratiskt samhälle”

Idag kom dråpslaget från kammarrätten i Göteborg. Vargjakten stoppas, och jag tror de flesta jägare gått från att vara förbannade till att bara vara förtvivlade. Det är åtminstone där jag är, skriver Sofie Rockmyr i en debattartikel.

Foto: Kjell-Erik Moseid

”Miljörörelsen ska åläggas ekonomiskt ansvar”

Så drar då vargcirkusen igång igen då miljöorganisationer fått rätt av överklaga skydds- och licensjakter till domstol. Det vore rimligt att de fick stå för de merkostnader deras överklaganden innebär, i de fall domsluten går dem emot.

”Låt svenska jägare bestämma”

Jag är jägare sedan ca 15 år tillbaka och har sedan 2006 ägt en Browning .30-06 halvautomat. Detta gevär använder jag till jakt och skytte och jag trivs mycket bra med det. Ska nu byråkrater i Bryssel ta mitt vapen ifrån mig? 

Myndighetsutövning medför ansvar. Det gäller även när länsstyrelsen tar beslut om älgtilldelning, menar debattören. Foto: Jan Henricson

”Älgförvaltning ska vara rättvis”

Två licensområden inom Älgförvaltningsområde 5 i Norrbotten, ingår i samma skifteslag som omfattar cirka 6.000 hektar jaktmark. Område A med 3.914 hektar och område B med 1.454 ha. Både A och B jagar från samma älgstam med samma älgtäthet. Ändå är tilldelningen inte lika.

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen, anser Mats S Johansson. Foto: Carl-Axel Fall

”Med makt följer ansvar”

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen. Det är tveksamt om man har de egna medlemmarnas stöd för ett agerande som gynnar en art, vargen, på bekostnad av en lång rad rödlistade andra djur och växter.

Miljöorganisationerna kommer återfå makten över vargförvaltningen och kommer fortsätta med sina överklagningar, menar debattören i det här inlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Djupt stötande för många landsbygdsbor”

Med Högsta förvaltningsdomstolens helt nyligen fattade beslut kommer miljöorganisationerna att återfå makten över vargförvaltningen i Sverige.
En makt som de hade, och utövade, under några år av alliansregeringens styre.

Naturvårdsverkets socioekonomiska utredning av varg saknar verklighetsförankring, anser insändarskribenten. Foto: Naturvårdsverket

”Verklighetsfrånvända slutsatser i vargutredning”

Efter att ha läst Naturvårdsverkets så kallade socioekonomiska utredning om hur vargen påverkar samhället, där det konstateras att vargen inte är något problem, vare sig för rennäringen eller jakten, undrar man (ursäkta ordvalet): Vem f-en har skrivit detta?

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget