lördag 17 april

Opinion

Publicerad 26 februari 2021 - 05:21

Debatt

”En betydligt trevligare lösning är aktivare jakt som ger lägre konkurrens om fodret och därmed vitalare vilt.” Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Jakt är bättre än staket”

I stället för att stängsla in ungskogen, med de risker det på sikt innebär för vilt och hundar, är det bättre med en aktiv viltförvaltning som ger vitalare vilt.

Förslaget i insändaren Håll älgen borta med stängsel kan absolut fungera för att hålla viltet ute ur planteringar. I södra Sverige används hägn när vi etablerar ädellövskog.

Min erfarenhet är att effekten är god. Om hägnet underhålls hålls allt hjortvilt ute.

Viltet är därmed den stora förloraren när föryngringar inhägnas för att få upp ny tall och lövskog. Normalt levererar våra 1–5 meter höga ungskogar 50 procent av fodret i landskapet, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Farlig för hundar

Ungskogen tål viltbete, så länge viltstammarna är i balans med fodertillgången. Låt oss sträva efter denna balans mellan viltet och fodret, för både viltet och skogens skull.

Vi ser alltför ofta att en meter höga fårstaket blir dödsfällor för viltet. Inte minst där bonden gett upp på grund av varg, samtidigt som staketen är kvar i årtionden.

Kilometervis med två meter höga viltstaket som stegvis växer in i buskar och vegetation kommer att bli än farligare för vilt och hundar.

 

Mer jakt

En betydligt trevligare lösning är aktivare jakt som ger lägre konkurrens om fodret och därmed vitalare vilt, som får fler kalvar och därmed genererar mera jakttillfällen.

Det är dit åt vi måste sträva, då blir alla inblandade vinnare!

 

Lars-Georg Hedlund

Skogsman

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget