lördag 20 april

Opinion

”Om EU tar fram ammunition som ger samma verkan som bly fortsätter jag att jaga.” Foto: Jan Henricson/Fred Marvaux

Debatt: ”Vi jägare har ingen att vända oss till”

När vi röstade om att bli medlemmar i EU blev vi jägare förda bakom ljuset. EU skulle inte påverka jakten. Nu har vi facit och det finns ingen som står upp för jakten och jägarna.

Signaturen Christers inlägg Vi jägare blir tillintetgjorda är rättframt och rakt på sak. Han frågar vem eller vilka som tillvaratar jägarnas intressen. Svar: Ingen, numera.

Vi hade en gång Bondeförbundet samt Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF. Den först nämnda organisationen heter numera Centerpartiet. Den andra har bytt namn till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Finns det någon som tror att dessa organisationer skulle vilja tillvarata jägarnas och landsbygdsbefolkningens intressen?

 

Inget nytt

I klartext: Vi har ingenstans att vända oss när vi smygvägen fråntas våra gamla fri- och rättigheter. De nya förkortningarna och symbolerna är föga lockande.

Vårt i många år härskande socialdemokratiska parti har under årens lopp genomfört allmänt nyttiga reformer och ändringar. Men de har städat färdigt, och de ska i sanningens namn ha stort tack för vad de uträttat. Nu har de inget nytt att komma med.

 

Utpressning

För att klamra sig fast vid makten har man lierat sig med Miljöpartiet, som utövar närmast utpressning på S för att tvinga igenom sina orealistiska idéer, som på sikt bara höjer kostnaderna för oss medborgare.

Finns det ingen som kan räkna ut vad MP:s blåögda fantasier kostat svenska folket och hur mycket pay-off de har resulterat i?

Ingen vågar och ingen, allra minst S, vågar ta fram sanningen.

 

Sänker bössorna

För att kunna kalla vårt statsskick demokratiskt bör vi införa en lag att alla nya förslag måste åtföljas av konsekvensanalyser. Endast på så sätt kan folk se vad förslagen innebär, ekonomiskt och praktiskt.

1994 gjorde jag en av mina värsta felbedömningar. Jag röstade ja till EU. Jag trodde att ett medlemskap skulle gagna svensk exportnäring. Det fanns också folk som röstade på EU för att medlemskapet skulle skydda världsfreden.

 

Blev lurade

Bland annat vi jägare blev lurade och våra vattenkammade politiker vågar inte säga emot.

Nu lägger sig Europamaffian i det som berör oss jägare. Bly i ammunitionen, till exempel.

Om EU tar fram ammunition som ger samma verkan som bly fortsätter jag att jaga. Om icke sänker jag mina bössor i en djup sjö. Ty de har då blivit osäljbara.

 

Per Sjöswärd

Rimforsa

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.