Stövarjakten och alla annan jakt påverkas negativt av varg och vargrevir, anser ordföranden i fyra av Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Nyetablering av vargrevir får långtgående påverkan på jakten”

Vargens etablering i gränstrakterna mellan Västra Götlands och Jönköpings län får långtgående återverkningar på jakten. Att jägarna i området påverkas ser vi när stövarjakten nästan helt upphört, trots att rävjakten pågår till mitten av mars. Och det är bara ett exempel, skriver ordföranden för de fyra länsföreningar i Jägareförbundet som berörs.

Under vintern har ett nytt vargrevir bekräftats av länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län i området runt Kölingared. Reviret har fått namnet Brängenreviret efter sjön Brängen som ligger i området där de två individerna har spårats.

Vargarna är helsyskon ifrån Tivedenreviret och räknas som genetiskt viktiga då hanen i Tiveden är en invandrad finsk/rysk varg. Reviret är det första som etablerats i Jönköpings län och det senaste som etablerats i Västra Götaland.

 

Ingen stövarjakt

Vargens närvaro påverkar de lokala jägarna och kommer omgående att påverka jaktmetoderna där vargreviret etablerats. Känslan av oro för sin jakthund blir påtaglig varje gång man släpper hunden i ett vargrevir.

Redan nu påverkas områdets jägare genom att stövarjakten nästan helt upphört i området, trots att jakttiden efter räv fortgår till mitten av mars. Detsamma gäller för älgjakten där flera jägare valt att inte släppa sina hundar.

 

Många fler

Vargförvaltningen styrs av EU, regering och riksdag och syftar till att öka mängden varg i södra Sverige för att minska koncentrationen i de delar av landet som den i dag är som störst.

Svensk vargpolitik är problematisk, framför allt på grund av att ansvarig myndighet inte arbetar i enlighet med de beslut som fattats av de folkvalda i riksdagen.

Riksdagen beslutade 2013 att det ska vara mellan 170–270 vargar av varg i Sverige, men trots det har Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen beslutat att det ska vara 300 individer.

Det verkliga antalet är emellertid än högre. Efter föregående inventeringsperiod 2019–2020 uppskattas vargstammen i Sverige till cirka 365 individer innan valpning. Forskarnas beräkningar visar att vargstammen nästa vinter kan komma att vara så stor som 450–500 individer.

Det finns alltså gott om utrymme för en minskning av vargstammen redan innan vargarna spridit sig söderut.

 

Kräver få vargar

Det har beslutats av riksdagen att vi ska ha varg i Sverige. Det finns konventioner som Sverige bundit sig till och EU har slagit fast att varg ska finnas.

Svenska Jägareförbundet accepterar demokratiskt fattade beslut om varg i Sverige, men samtidigt ställer vi motkrav. Bland annat vill Jägareförbundet ha en så liten vargstam som möjligt, max 150 individer, för att minimera påverkan på jakten och vår hundanvändning.

Svenska Jägareförbundet vill att det ska tillåtas skyddsjakt på vargar som tar jakthundar redan vid första angreppet.

Det behöver ske en förändring i den svenska rovdjurspolitiken så att förtroendet för förvaltningen ökar. Rovdjurspolitiken skall vara förståelig och långsiktig och ge människor i vargområden en möjlighet att påverka sin vardag.

 

Göte Johansson, ordförande, Jägareförbundet Västra Götaland Väst
Magnus Kelldén, ordförande, Jägareförbundet Södra Älvsborg
Kurt Andersson, ordförande, Jägareförbundet Skaraborg
Gunnar Lindblad, ordförande, Jägareförbundet Jönköpings län

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.