Regeringen föreslår vildsvinsjakt med drönare

Premium

Regeringen föreslår att drönare ska få användas i samband med jakt efter vildsvin på marker med jordbruksgrödor. På Jägareförbundet ser man ett sådant hjälpmedel som tveksamt ur ett jaktetiskt perspektiv.

5 juni 2024

”Lagen ska inte ställa onödiga krav på legala vapenägare”

Nyligen lämnade 2022 års vapenutredning sitt betänkande. I den omfattande utredningen föreslås flera lättnader för legala vapenägare. Den innehåller också förslag som kan uppfattas som alltför ingripande. Nu fortsätter vårt arbete med att förenkla reglerna, och vi är fast beslutna att ta fram förslag som förbättrar villkoren för legala vapenägare. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och Adam Marttinen (SD), ledamot i justitieutskottet. 

31 maj 2024

Uttalande om fjälljakten överlämnades till landsbygdsministern

Under invigningsdagen av Swedish game fair på Wenngarns slott överlämnade Svenska Jägareförbundet, Kennelklubben och Jaktgrossisterna ett gemensamt uttalande om fjälljakten till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Vildsvinsstammen har redan minskat i landet. Nu vill regeringen att den minskas ytterligare.

22 februari 2024

Regeringens uppdrag: Minska vildsvinsstammen

Regeringen vill att det tas fram en plan för hur vildsvinsstammen kan minska utifrån lokala och regionala behov. Det är Naturvårdsverket som får uppdraget, som ska vara redovisat i år.

7 februari 2024

Osäkert om vargens skyddsstatus kommer sänkas

Premium

I mars vill EU-kommissionen att det i ministerrådet sker en omröstning om vargens klassning i Bernkonventionen, för att förändra artens status som strikt skyddad. Detta annonserade EU-kommissionen strax före jul. På nationell nivå i Sverige är varg i huvudsak en fråga för landsbygdsministern, men nu är det de europeiska miljöministrarna som ska besluta i frågan.

25 januari 2024

Utredning tillsätts för att ta fram ny jaktlagstiftning

Regeringen tillsätter en utredning i syfte att skapa en modern lagstiftning för långsiktigt hållbar jakt och viltvård som är enkel att tillämpa.

12 januari 2024

Tumreglerna kan ändras – vargforskare efterlyser politisk styrning

Det behövs politiskt uppsatta mål för hur många vargangrepp samhället ska tolerera. Det anser Jens Frank, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han menar också att det är ett problem att inte kunna acceptera några vargangrepp på hundar och tamdjur.

1 december 2023

Älgen debatterades – frågan till Kullgren: Ska älgstammen minska ytterligare?

TV

Älgstammens utveckling har nu nått de politiska korridorerna på allvar. Under torsdagens interpellationsdebatt fick landsbygdminister Peter Kullgren (KD) svara på flera frågor – från Miljöpartiet.

27 oktober 2023

Landsbygdsministern vill skapa samsyn – men utesluter inte ny älgförvaltning

Premium

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) ser ett skyttegravskrig torna upp sig inom älgförvaltningen. Den 14 november hålls ett nytt möte med parterna i frågan – jägar- och skogsägarsidan – för att dessa ska komma överens. Om det misslyckas utesluter inte landsbygdsministern en förändring av älgförvaltningssystemet.

21 september 2023

Landsbygdsministern: ”Förstår besvikelsen”

Jakt på högst 36 vargar, fördelade på sex revir. Besvikelsen är stor inom jägarkåren över dagens besked från länsstyrelserna – och det är uppenbart att regeringens signaler om riktningsförändring i vargförvaltningen ännu inte fått genomslag hos berörda myndigheter.

21 september 2023

Blygsam vargjakt i sex revir

Idag har länsstyrelserna i landet presenterat sina beslut om licensjakt på varg. Totalt blir det jakt i sex revir, och som mest får 36 vargar skjutas. Jakten är tillåten i Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

11 september 2023

Imponerad minister besökte jägarnas sambandscentral

När landsbygdsminister Peter Kullgren på måndagen besökte Fagersta sa han sig vara djupt imponerad av jägarnas insatser för att bekämpa den afrikanska svinpesten.

4 september 2023

Ministern: ”Den tydligaste signalen hittills från EU i vargfrågan”

Premium

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) är glad. Han kallar dagens besked från EU-kommissionen för ”den tydligaste signalen hittills från EU i vargfrågan”, och lyfter fram det som resultatet av hårt politiskt arbete från de länder – däribland Sverige – som vill se en förändring på EU-nivå i hanteringen av denna så starkt omdebatterade rovdjursart.

31 augusti 2023

Svensk vargförvaltning i fokus i Alperna – handlingsplan med krav på sänkt skyddsstatus för vargen

Sverige och Österrike går hand i hand med en gemensam handlingsplan i vargfrågan. Förhoppningen är ett ökat tryck på EU-kommissionen att sänka vargens skyddsstatus och flytta den från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet.

6 juli 2023

Klart: Ny myndighet för jakt- och viltvård utreds – länsrådet leder arbetet

Svensk Jakt har tidigare berättat att regeringen haft för avsikt att tillsätta en utredning om en ny myndighet. Under torsdagen fattades beslutet ­– och samtidigt offentliggjordes det vem som är ansvarig.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

22 juni 2023

Vilt och vapen under samma tak – ny Jakt- och viltmyndighet utreds

Premium

Under Svenska Jägareförbundets årsstämma i Helsingborg talade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). I en intervju efteråt bekräftade han att det nu tillsätts en utredning för att skapa en myndighet för jakt- och viltfrågor.

19 juni 2023

Kullgren om vargjakt i syd: ”Ett välkommet beslut”

Premium

Landsbygdsminister Peter Kullgren kommenterar nu Naturvårdsverkets beslut om att för första gången delegera rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i södra rovdjursförvaltningsområdet – utom Gotland.

17 juni 2023

Kullgren: ”Jakten ligger mig särskilt varmt om hjärtat”

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma i Helsingborg gästades av landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) som inför stämman talade om sitt nuvarande ansvarsområde, som omfattar landsbygdens alla frågor, men att jakten har en särskild ställning för honom som person.

15 juni 2023

Landsbygdsministern gästar Jägareförbundets årsstämma

Premium

När Svenska Jägareförbundet till helgen håller sin årsstämma är landsbygdsminister Peter Kullgren inbjuden gäst och talare. Om ministern kommer att ha med sig några nyheter till jägarna är inte känt.

8 maj 2023

Ministern kallar fler landshövdingar till vargmöte

Premium

Svensk Jakt har tidigare rapporterat om det möte som landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i april höll med landshövdingarna i de fem län som bedrev licensjakt på varg vid årets början. Nu kallar Kullgren till möte med landshövdingarna i övriga varglän i Sverige.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev