Inrikesminister Anders Ygeman (S) tänker stå upp för att det nya vapendirektivet inte ska ska drabba jägare i onödan, enligt en intervju i Ekot. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Riksdagen säger nej till EU:s vapenförslag

Riksdagens justitieutskott säger nej till stora delar av EU-kommissionens vapenförslag. Därmed får inrikesminister Anders Ygeman med sig riksdagen i de fortsatta förhandlingarna med EU-kommissionen.

”Vi anser att kommissionen ska avstå från en otydlig och meningslös reglering utan istället koncentrera arbetet på de illegala vapnen”, skriver Moderaternas Krister Hammarbergh. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Vapenförslag strider mot EU:s principer”

Moderaterna har tagit initiativ till att Justitieutskottet gjort en första granskning av EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, en så kallad subsidiaritetsprövning. Det har nu lett till att riksdagen konstaterar att kommissionens förslag är för långtgående i vissa delar. Riksdagen går därför längre i kritiken mot förslaget än vad regeringen gör.

6 januari 2016

”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

Många myndigheter stöder jägare och sportskyttar i deras kritik mot EU-kommissionens förslag till förändringar av vapendirektivet. Men det finns också de som är positiva, till exempel polisen. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 januari 2016

Svensk polis stöder EU:s vapenförslag

När tiden på tisdagen gick ut för att lämna remissvar på EU:s förslag till vapendirektiv hade en lång rad organisationer, myndigheter och privatpersoner tagit tillfället i akt. De flesta är negativa till kommissionens långtgående begränsningar, men det finns också de som inte ställer upp för svenska jägare och sportskyttar. Inte oväntat är polisen, som man skriver, till största delen positiv till ändringsförslagen.

Försvarsmakten ger tummen ner för förslaget om ändringar i EU:s vapendirektiv. Foto: Lars-Henrik Andersson

30 december 2015

Försvarsmakten sågar EU-vapenförslag

Försvarsmakten har lämnat ett remissvar på EU:s förslag om skärpta regler i vapendirektivet. Svaret är ett entydigt nej, då förslaget enligt Försvarsmakten kan påverka svensk försvarsförmåga negativt.

Om EU nu förbjuder vissa vapen står andra på tur nästa gång man vill skärpa vapenlagarna. Därför måste vi agera tillsammans, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

14 december 2015

”EU:s vapenlagar påverkar oss alla”

Många har uppmärksammat förslaget från EU gällande vapen som officiellt kom ut den 18 november. Många frågor började ställas från både jägare och sportskyttar. Vad ska hända? Är jag påverkad?

12 december 2015

”EU ska inte styra över svenska jägare”

I efterdyningarna av de hänsynslösa terrordåden i Paris som kopplats till våldsbejakande islamism, väljer nu EU-kommissionen att agera gällande vapendirektivet. Men som vanligt skjuter kommissionen bredvid målet. 

Inrikesminister Anders Ygeman vill att EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv arbetas om. Han är bland annat kritisk mot obligatorisk läkarundersökning och tidsbegränsade licenser.

2 december 2015

S-minister kritisk mot EU:s vapenförslag

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är kritisk till flera av de förslag till nytt vapendirektiv som förs fram av EU-kommissionen. I ett personligt möte med ansvarig kommissionär har han begärt att förslaget arbetas om. Om inte kommer Sverige att driva sin linje hårt gentemot EU, säger Anders Ygeman i en intervju med Svensk Jakt.

Foto: Lars-Henrik Andersson

2 december 2015

Skicka in dina synpunkter på EU:s vapenförslag

EU-kommissionen har kommit med en officiell hemsida där du kan lämna synpunkter på vapenförslaget.

2 december 2015

(M) sågar EU-kommissionens vapenförslag

Moderaterna har tre EU-parlamentariker. De har valt att svara på Svensk Jakts tre vapenfrågor var för sig. Samtliga gör tummen ner för EU-kommisionens vapenförslag.

Montage: Daniel Sanchez

2 december 2015

Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

De svenska EU-parlamentarikerna är på en glidande skala mer eller mindre kritiska till EU-kommissionens förslag om de delar av ett nytt vapendirektiv som skulle slå hårt mot svenska jägare och sportskyttar. Det framgår av svaren på tre snabba frågor som Svensk Jakt ställt i en enkät.

Det kritiserade vapenförslaget går igenom EU:s processer med rekordfart. Foto: Fred Marvaux

26 november 2015

Vapenförbud behandlas rekordsnabbt i EU

Behandlingen av EU-kommissionens kritiserade vapenförslag går med rekordfart. Jägare och sportskyttar uppmanas nu att agera gentemot politiker i regering, riksdag och EU-parlament för att uppmärksamma dem på vad som drabbar legala vapenägare om förslagen genomförs.

Nu talas det åter inom EU om förbud mot halvautomater. Foto:Lars-Henrik Andersson

23 november 2015

”Inkonsekvent av EU att skärpa vapenlagar”

I mars 2014 avlider en man i Helsingborg efter skadorna han fått vid en misshandel. Skälet till misshandeln är att han hejar på Djurgården. Debatten som följer blir het, men ingen gång ser jag förslag om att förbjuda publik vid fotbollsmatcher. 

EU-kommissionens förslag om skärpt vapenlagstiftning slår fel och drabbar oskyldiga, menar Seved Viklund, som driver en jaktbutik i Piteå. Foto: Lars-Henrik Andersson

22 november 2015

”Vi utmålas som kriminella av EU”

Hotet från EU om hårdare vapenlagar får jakthandlare att rasa.
– Vi jägare utmålas som kriminella, säger Seved Viklund, Piteå.

Det är ännu inte klarlagt vad EU-kommissionen menar med ”vissa halvautomatiska vapen” men om förslaget är utformat som det var tidigare innebär det ett förbud mot sådana vapen som kan laddas med magasin som innehåller fler än fem skott. Det vill säga i stort sett alla halvautomatiska studsare. Foto: Lars-Henrik Andersson

18 november 2015

Hårdare vapenlagar föreslås av EU

Samtidigt som fransk polis slår till mot terrorister med automatvapen och sprängämnen föreslår EU-kommissionen långtgående skärpningar av vapenlagstiftningen. För privathandeln och för flera skyttegrenar beskrivs förslaget som ett dråpslag. Risken är stor att också jägare med halvautomatiska studsare drabbas.

9 november 2015

”Varför ska vi bry oss om detta lögnaktiga EU”

Att någon representant från EU understår sig att klaga på hur Sverige sköter sina vargar är verkligen magstarkt. När det gäller flyktingar kan tydligen EU:s medlemsländer bete sig hur som helst.

Vargens skydd kan sänkas i EU. Foto: Kenneth Johansson

9 november 2015

EU-delegation: ”Vargens skyddsstatus bör sänkas”

OBS! TEXTEN HAR UPPDATERATS!
En EU-delegation vill sänka vargens skydd och öka möjligheterna för jakt. Det kom man fram till vid ett möte i Prag i september.

Bo Sköld. Generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

6 november 2015

Jägareförbundet: Syna EU-kommissionens varghot

Svenska Jägareförbundet anser att det är dags för regeringen att syna EU-kommissionens hot i vargfrågan.
– Det finns inget att tveka på. Länsstyrelserna måste fatta beslut om fortsatt vargjakt i enlighet med riksdagens beslut. Det är enda sättet att syna kommissionens hot om att gå till EU-domstol, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Korv tillverkad av sälkött får inte längre säljas på grund av ett EU-beslut. Foto: Anja Kjellsson

11 september 2015

”EU-beslut ett hot mot livskraftiga sälstammar”

Utan jakt riskerar nu livskraftiga sälstammar att drabbas av sjukdomar. Det är en effekt av att EU-parlamentet röstat för att förbjuda handeln med sälprodukter. Vad gör EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström åt den saken, frågar Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M).

”EU-kommissionens beteende kan inte liknas vid annat än ren förföljelse av det land som har överlägset bäst kontroll på vargstammen och verkligen kan förvalta viltstammar rent generellt.” Montage: Daniel Sanchez

26 augusti 2015

”Dra kommissionen inför EU-domstolen”

I Sverige har vi ovanan att snällt böja oss för överhögheten, knyta näven i fickan och streta vidare. Det gäller tydligen även våra politiker, inför deras överhöghet, EU-kommissionen. Är det inte dags vi tillsammans rätar på ryggen och ber kommissionen lägga sina resurser på något viktigt i stället för på vår vargstam?

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev