tisdag 25 juni

Opinion

Publicerad 6 januari 2016 - 11:53

Debatt

Debatt: ”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

Du läser nu en öppen artikel på Svenskjakt.se
Bli medlem med tidning

Vi vet att orsaken till det kaos som råder vad beträffar förvaltning av varg härrör från ratificeringen av Bernkonventionen och anslutningen till EU där vi fick art- och habitatdirektivet som ett brev på posten. 
Mycket har skrivits om vad detta direkt egentligen säger och vad som gäller. Mål har avlöst varandra i EU-rätten; nationella domstolar vrider och vänder på dessa i vägledningssyfte och tolkar dem med varierande utslag. 
Svenska folket, den folkvalda riksdagen och regeringen står som icke betalande åskådare och följer den farsartade utvecklingen genom springor i staketet på juridikens bakgård.

Hur kunde det bli så här? 
Om vi börjar med den senaste rovdjurspropositionen som antogs i december 2013 av en riksdagsmajoritet, där reglerna om överklagande vid jakt ändrades till att i stället för att gå via domstol skulle gå via länsstyrelse och Naturvårdsverket. 
Detta överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen kom i december 2015 fram till att detta stred mot EU-rätten. Nu var det alltså fritt fram igen för alla vargkramarföreningar att överklaga varje form av vargjakt till förvaltningsrätter för att hindra eller åtminstone förhala alla försök att förvalta en vargstam som ökat okontrollerat de sista åren.  
Jag som lekman slås med häpnad! Har en svensk författningsdomstol inom sitt kompetensområde rätten att ogiltigförklara ett riksdagsbeslut. Om ett riksdagsbeslut står i strid med EU-rätten måste det väl vara EU-domstolen som kommer med pekpinnen? 
Om riksdagsbeslut så lättvindigt kan upphävas är vi alla illa ute. I dag gäller det vargjakt, men vad kommer i morgon? 
I dagsläget är visst sju olika förvaltningsrätter och kammarrätter inkopplade i överklaganden i vargjaktscirkusen, och som grädde på moset har dessa olika ”vargförvaltningsexperter” dessutom kommit fram till olika utslag. Bara detta visar ju hur godtycklig all denna domstolsfars är.

Oförenligt med demokrati
Det kan inte vara förenligt med ett demokratiskt system som vårt, som bygger på folkvälde och en folkvald lagstiftande församling, att domstolar godtyckligt upphäver de lagar som våra folkvalda stiftat! 
Vem väljer ledamöterna i dessa domstolar? Den politiska färg eller de personliga värderingar som dessa ledamöter har kan få stora negativa återverkningar på det svenska samhället medan regering och riksdag står handfallna.
Kommer en framtida regering och riksdag endast att fungera som utskott för förvaltningsrätterna? Är det dessa vi i fortsättningen ska välja vart fjärde år eller är allt ett sätt att fjärma folket från makten?  Men det var väl ändå inte så det var tänkt. Eller?
Det är ju som bekant EU samt art- och habitatdirektivet som är orsaken till vargproblemet. Dessa ligger som en våt filt över Europa och hindrar de olika medlemsländerna att styra sig själva. 
Med mitt sätt att se på saken har vi endast två vägar att gå för att få till en fungerande vargförvaltning: Art- och habitatdirektivet måste förändras i grunden eller också måste vi lämna EU.

Gunnar Jakobsson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Senaste nytt

    Mina artiklar

    För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet