söndag 16 juni

Opinion

WWF vill att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus såväl i Sverige som i EU. Det skriver Benny Gäfvert, WWF, i det här debattinlägget. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson och WWF

Debatt: ”Vargens skyddsstatus är viktig”

REPLIK. Det starka skyddet av stora rovdjur stöds av Bernkonventionen och EU-lagstiftningen och har bidragit till ökande rovdjurspopulationer i Sverige. Men den positiva trenden riskerar nu att brytas, då snabba politiska svängningar kan leda till ett sänkt skydd på en hotad art som varg i EU.

Vi står inför en allvarlig kris av den biologiska mångfalden och många arter är hotade. Att i ett sådant läge sänka skyddet för en hotad art i hela Europa är ett angrepp på det arbete som bedrivs inom EU för att bevara vår biologiska mångfald.

I debattartikeln Hur ska WWF ha det egentligen? frågar Mats S Johansson bland annat om WWF:s agerande gentemot EU-kommissionen. Det öppna brev som WWF adresserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen innan årsskiftet tydliggör vad WWF och de andra europeiska miljöorganisationer som skrivit under tycker.

Riskabel ändring

Att ändra vargens skyddsstatus i Bernkonventionen är riskabelt och kan försämra vargstammens långsiktiga överlevnad i Europa.

Svensk miljölagstiftning hänger tätt ihop med den europeiska och vi ska ta ett gemensamt ansvar för naturvården i EU, även om förvaltningen behöver anpassas nationellt.

Mer utbildning

WWF vill se större satsningar på förebyggande åtgärder och proaktivt arbete. Till dessa åtgärder hör bland annat välfungerande ersättningssystem till tamdjursägare vars tamdjur har skadats, tydligare riktlinjer angående skyddsjakt, fler utbildningsinsatser och en större satsning på förebyggande åtgärder som rovdjursavvisande stängsel.

Hantera inavel

Det krävs också bättre insatser för att hantera inavelsproblematiken i den skandinaviska vargpopulationen, där den internationellt erkända och effektiva inventeringen är viktiga beslutsunderlag.

Just inventering och övervakning är också något som EU:s medlemsländer behöver bli mycket bättre på, för att få en bättre överblick av vilka förvaltningsåtgärder som kan och behöver vidtas.

Viktigaste arbetet

WWF vill att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus såväl i Sverige som i EU. Just därför har vi dialog och samarbetar med en mängd olika aktörer som kan bidra till samexistens mellan människor och rovdjur.

Lyckas vi med att skydda vargen och skydda våra andra hotade arter och deras livsmiljöer så bevarar vi också den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Att skydda naturen är det viktigaste arbetet vi kan göra för att säkra framtiden för våra kommande generationer. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.