torsdag 7 december

Jakt & prylar

S-minister kritisk mot EU:s vapenförslag

Inrikesminister Anders Ygeman vill att EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv arbetas om. Han är bland annat kritisk mot obligatorisk läkarundersökning och tidsbegränsade licenser.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är kritisk till flera av de förslag till nytt vapendirektiv som förs fram av EU-kommissionen. I ett personligt möte med ansvarig kommissionär har han begärt att förslaget arbetas om. Om inte kommer Sverige att driva sin linje hårt gentemot EU, säger Anders Ygeman i en intervju med Svensk Jakt.

Anders Ygeman poängterar inledningsvis att EU-kommissionens förslag nyss har presenterats och att regeringen inte hunnit analysera helheten. Trots att han inte är beredd att säga något om hur ett slutgiltigt ställningstagande kommer att bli, lämnar han synpunkter på enskilda delar av förslaget.
– Det är väldigt positivt att det görs en del skärpningar som en enig svensk riksdag och regering har drivit under en längre tid. Det handlar framför allt om en miniminivå för det man kallar för deaktiverade vapen som i visst skick och med regler som finns i vissa länder lätt kan reaktiveras till helt brukbara automatvapen. 

Kommissionen går för långt
Regeringen tycker också att det är bra att märkningen av vapen blir enhetlig inom EU. På det sättet blir det lättare att spåra ursprunget, menar man.
– Sedan finns det delar i förslaget som vi är mer kritiska till. EU-kommissionen går på flera punkter för långt helt enkelt, säger Anders Ygeman.
Han vänder sig bland annat mot kraven på läkarintyg i samband med licensansökan.
– Det är inte helt okomplicerat eftersom vi i Sverige haft brister när det gäller att läkare inte har fullgjort sin plikt att rapportera när de anser en person inte är lämplig att inneha vapen. Men det är att gå för långt att göra som EU-kommissionen nu vill, med obligatoriska läkarintyg.
Anders Ygeman är vidare kritisk till förslaget om tidsbegränsade licenser. Han tror inte att det är realistiskt för vanliga jaktvapen.
– Vi har redan flerårslicenser för vissa vapentyper i Sverige, och vi ser inget behov av att utöka det, säger han.

Hänvisar till Breivik
Vad gäller ett totalt förbud mot vissa vapentyper säger Anders Ygeman att han har förståelse för att EU-kommissionen vill förbjuda helautomatiska vapen, såsom k-pistar.
– Jag förstår att det finns halvautomater som i praktiken fungerar väldigt bra som terrorvapen. Men det finns också många halvautomater som är helt legitima jaktvapen, och som inte bör förbjudas.

När det gäller de halvautomater, som du säger i praktiken kan användas som terrorvapen, är det sådana vapen som sportskyttarna använder vid sitt dynamiska skytte du menar, eller?
– Det mest kända exemplet är väl Breivik i Norge som hade ett legalt jaktvapen. Det som skiljer ut de här vapnen är att du kan ha magasin med många skott, och att du kan byta dem enkelt.

Men ett stort magasin kan man ju sätta i en jaktstudsare också?
– Det beror lite på. Jag var faktiskt på polisens forensiska centrum här i Stockholm och tittade på vapen. Jag tror att det går att göra en väsentligt bättre avdelning än vad EU-kommissionen har gjort. Jag tycker att man gått för långt vad gäller halvautomaterna.

Vad har regeringen för inställning till ett förbud mot Internethandel, vilket i praktiken innebär att en jägare inte kan sälja sin gamla hagelbössa på en privatmarknad?
– Det är ett förslag som man kan vara spontant skeptisk till, men vi har inte hunnit analysera det ännu. Men det är klart, med de avstånd vi har i Sverige blir det speciellt viktigt att man ska kunna handla på ett rationellt sätt.

I en TT-intervju sa du att du hoppas att Sverige och Finland ska kunna behålla det undantag vi har vad gäller halvautomatiska vapen. Men det finns väl inget sådant undantag?
– Det var ett missförstånd. Och den texten skrevs till och med innan förslaget hade presenterats. Någon form av undantag skulle vara en sistahandsåtgärd, om vi inte kommer fram med vår inställning på vanligt sätt.  

Träff med Jägareförbundet
Anders Ygeman har tagit upp sina synpunkter med ansvarig kommissionär Dimitris Avramopoulos. Han hoppas att det kommer att leda till att EU-kommissionen presenterar ett förnyat och bättre förslag.

Kommer du att driva den svenska uppfattningen hårt i rådet?
– Vi är inte där ännu. Nu har jag drivit de här frågorna hårt redan gentemot kommissionären. Rådet ligger längre fram och då hoppas jag att vi har bättre förslag att ta ställning till.  Men skulle det inte vara så, då avser jag att driva vår linje hårt.
Anders Ygeman ska på måndag träffa företrädare för Svenska Jägareförbundet för att inhämta deras synpunkter på förslaget. Tidigare har han haft möte med representanter för pistolskyttarna för att höra deras inställning.
– Jag planerar också att inom en vecka träffa de andra partierna i riksdagen för att försöka komma fram till en gemensam svensk uppfattning, så att vi står enade bakom kloka förslag.

Hur ser du på den svenska vapenlagstiftningen i den del som gäller legala vapen? Tycker du att den är bra?
– Det enda frågetecken man kan ha vad gäller svensk vapenlagstiftning är den del som gäller helautomater, där skiljer vi ut oss från resten av EU. Och kanske vad gäller några halvautomater. Annars tycker jag vi har en strikt och bra vapenlagstiftning i Sverige. Ett exempel som vi ska driva i de fortsatta förhandlingarna är att andra EU-länder ska komma ikapp Sverige vad gäller kraven på förvaring, för det har varit en framgångsfaktor hos oss.

Hur ser du rent generellt på jakt och sportskytte i Sverige?
– Om vi pratar jakt är det en grundläggande del av både viltvård och friluftsliv i Sverige och en stor och viktig hobby för många människor.

Läs även:
• Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay