tisdag 30 maj

Jakt & prylar

Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

Montage: Daniel Sanchez

De svenska EU-parlamentarikerna är på en glidande skala mer eller mindre kritiska till EU-kommissionens förslag om de delar av ett nytt vapendirektiv som skulle slå hårt mot svenska jägare och sportskyttar. Det framgår av svaren på tre snabba frågor som Svensk Jakt ställt i en enkät.

Jan Henricson Publicerad 2 december 2015 - 10:59

Att de svenska parlamentarikerna över lag är engagerade i frågan står klart. Flera av dem har skrivit debattartiklar som publicerats i olika medier, och Svensk Jakt har fått några positiva kommentarer för att vi gett dem tillfälle att svara på våra frågor.
På en skala kan man säga att de borgerliga företrädarna är mer kritiska och avvisande till EU-kommissionens förslag än de på vänsterkanten, som intar en mer försiktig hållning. Det vill säga att man vill veta mer om vad kommissionen egentligen menar, och se analyser av hur förslagen kommer att påverka legala vapenägare.

Moderat med inflytande
Gemensamt i svaren är att EU-politikerna inte tycker sig se någon nytta med flera av förslagen. Man anser till exempel inte att tidsbegränsade licenser för samtliga vapentyper skulle bidra till att motverka terrorism.
De tre moderaterna, som i och för sig svarar enskilt, har inte mycket till övers för EU-kommissionens förslag. Till exempel skriver Anna Maria Corazza Bildt som är förste vice ordförande i EU-parlamentets utskott för inre marknad som ska bereda förslaget, och som därför kan antas ha visst inflytande:
”Jag tycker att man från kommissionens sida fokuserar på ett antal åtgärder som slår hårt mot lagligt registrerade vapen utan att för den delen tackla problemen med illegala vapen som används för brottslighet och terrordåd.”

Hård liberal kritik
Fredrick Federley (C) är tveksam till förslaget om femårslicenser. Han tror inte att samhället blir säkrare bara för att byråkratin blir mer omfattande.
Liberalerna Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström är hårda i sitt omdöme om flerårslicenser. De kallar det för förnedrande och konstaterar torrt att terrorister knappast tar jägarexamen.
Lars Adaktusson (KD) är även han mycket kritisk. Han tycker inte att ett totalförbud mot privathandeln av vapen över Internet är rimligt. ”I Sverige skulle det framför allt slå mot landsbygdens jägare, som helt plötsligt skulle vara tvungna att ta sig till de större butikerna i Stockholm”, svarar han.
Sverigedemokraten Peter Lundgren är trots mycket kortfattade svar klar i sin inställning. Om hans tre svar sammanfattas till ett blir det att kommissionens förslag inte gör något för att motverka terrorismen. ”Vi kommer att rösta nej då det inte är legala vapeninnehav som är problemet”, konstaterar Lundgren.

Försiktiga miljöpartister
De fem socialdemokratiska parlamentarikerna har lämnat ett gemensamt svar. Vad gäller förslaget om förbud mot internethandel anser man det vara vagt formulerat och tror inte att ett sådant förbud hjälper i kampen mot terrorismen. Socialdemokraterna konstaterar också att EU måste fokusera på att bekämpa illegala vapen och inte lägga fokus på åtgärder som slår mot laglydiga jägare och sportskyttar.
Miljöpartiets fyra parlamentariker svarar också de gemensamt. Man vill inte säga något om ett förbud mot halvautomatiska vapen innan EU-kommissionen tydligt har förklarat vilka vapen som avses. MP-politikerna tycker sig inte se någon nytta med generella tidsbegränsade vapenlicenser, och vad gäller den distanshandel med vapen som privatpersoner gör vill man ännu inte ta ställning.
Samtliga svar kan även läsas genom att klicka på länkarna här under. 

Fakta Vapenenkäten

Svensk Jakt har ställt frågor till samtliga 20 svenska politiker i EU-parlamentet. Av dessa svarade 17. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet valde att svara partivis, medan de tre moderata parlamentarikerna svarade individuellt. Det gjorde, kanske av naturliga skäl, även de som bara har ett mandat av de svarande, Kristdemokraterna och Centern.
Från Kristina Winberg (SD), Malin Björk (V) och Soraya Post (FI) har tidningen trots påminnelser inte fått några svar.

Enkäten skickades torsdagen 27 november, med sista svarsdag tisdag 1 december. Påminnelse skickades måndag 30 november.
Den förhållandevis korta svarstiden motiverar tidningen med att förslaget om nytt vapendirektiv av allt att döma kommer att behandlas snabbt av EU:s olika institutioner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.