Publicerad 23 oktober 2020 - 19:20

Foto: Olle Olsson

Så förklarar länsstyrelsen avlysningarna av Jämtlands fjälljakt

Premium

Småviltjakten på statens marker i Jämtlands län är ständigt avlyst den här hösten. Nu senast hävisar myndigheten till något de kallar för renars betesro. Men vad är det egentligen? Och varför sker avlysningarna med så kort varsel?
Göran Gabling, biträdande enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet, förklarar via e-post hur myndigheten resonerar när de avlyser småviltjakt.

Göran Gabling har varit föredragande vid de senaste avlysningsbesluten från länsstyrelsen, beslut som sedan undertecknats av landshövding Jöran Hägglund.

Under några dagar har Svensk Jakt via telefon förgäves försökt att nå Göran Gabling för en intervju om varför länsstyrelsen ständigt avlyser jakt, och dessutom fattar avlysningsbesluten med så kort varsel.

När detta inte lyckades valde tidningen att istället att mejla fem frågor – och  efter ett par dagars väntan kom så svaren.

 

Svensk Jakts frågor och Göran Gablings svar följer här:

 

Länsstyrelsen avlyser väldigt stora ytor från småviltjakt på grund av renskötsel. Har ni inför beslutet tittat på gps-positioner på sändarförsedda renar för att kontrollera var renarna befinner sig?

–  För att få bra underlag till beslut görs en bedömning i varje enskilt ärende om begäran om avlysning, med utgångspunkt i rennäringslagen och rennäringsförordningen. I bedömningen tar vi hänsyn till situationen i den aktuella samebyn och de skäl till avlysning som respektive sameby för fram. Vi för dialog med samebyn om var renarna befinner i nuläget och om behovet av avlysningar över tid beroende på skälet till den begärda avlysningen.

– Inför höstslakten ska renar från hela åretruntmarkerna samlas ihop. Störningar kan leda till att renarna åter skingras och att samebyns arbete får göras om. Länsstyrelsen har naturbevakare som arbetar i området vilka ger värdefull information. Vi har även i vissa fall gjort överflygningar med helikopter för att informera oss om hur situationen ser ut inom respektive område.

Ännu fler avlysningar drabbar fjälljägare i Jämtland

– Gps-positioner från sändarförsedda renar har inte använts som underlag inför beslut om avlysningar av småviltsjakt. Det är endast en liten andel av samebyarnas renar som är försedda med gps-halsband och informationen ger därför inte en heltäckande bild av var renarna befinner sig. Renarna är under barmarkssäsongen spridda över hela åretruntmarkerna.

– Det är samebyarna som har tillgång till informationen från de sändarförsedda renarna. Vi ser hela tiden över våra arbetssätt för att effektivisera handläggningen och det är möjligt att vi kommer att efterfråga gps-information från samebyarna vid handläggning av framtida ärenden om avlysning, menar Göran Gabling.

 

I avlysningsbesluten hänvisar länsstyrelsen till något myndigheten kallar för ”renarnas betesro”. Vad menar länsstyrelsen är renars betesro?

– För många av samebyarna har vintern 2019–2020 varit särskilt ansträngd. Det besvärliga vädret har medfört att renarna har haft svårt att komma åt betet på grund av is på marken. Till det kommer ovanligt många rovdjursangrepp i flera byar och en sen vår med mycket snö och förlust av kalvar. I flera områden har även fjällturismen under sommaren påverkat renarnas betesro. För att renarna, inte minst vajorna och deras kalvar, ska få möjlighet att lägga på sig reserver inför kommande vinter behöver de så kallad betesro.

– Det innebär i praktiken lugn och ro för att kunna äta upp sig utan att störas. Om renarna inte störs ökar sannolikheten för att de stannar kvar på renbetesfjällen i betesro och inte går ner på omkringliggande älgjaktlags jaktområden.

Länsrådet: ”Länsstyrelsen säljer ingen jakt – däremot upplåter vi jakträtt”

Varför fattar länsstyrelsen beslutet om avlysning med så kort varsel så att jägare som redan löst jaktkort drabbas?

– Länsstyrelsen ambition är givetvis att fatta beslut i god tid innan avlysning av småviltsjakten så att jägare ska påverkas så lite som möjligt. En begäran om avlysning kan inkomma till Länsstyrelsen med kort varsel eftersom förutsättningarna för renskötseln kan förändras snabbt och påverkas av yttre faktorer. Alla ärenden ska handläggas som situationen kräver och beslut om avlysning kan därför behövas fattas i nära anslutning till att avlysningen träder i kraft.

 

Förstår länsstyrelsen att drabbade jägare blir upprörda till följd av länsstyrelsens beslut?

– Vi har full förståelse för att de personer som får sina planer om småviltsjakt grusade genom avlysningsbeslut blir upprörda. Vi jobbar ständigt med att kommunicera med småviltjägare om dels de allmänna juridiska förutsättningarna, dels de specifika geografiska förutsättningarna i Jämtlands län för upplåtelse av småviltsjakt på renbetesfjällen och förutsättningarna för renskötseln under samling, skiljning och slakt. Vi kan konstatera att kunskapen om förutsättningarna för att upplåta småviltsjakt behöver öka och här har vi på Länsstyrelsen naturligtvis en viktig roll.

Omfattande avlysningar irriterar länsordförande: ”Saknar dialog”

Jägareförbundet är starkt kritisk till bristen på dialog. Anser ni det här agerandet ligger i linje med vad ni kom överens om med förbundet den 15 oktober?

– Länsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet där de enskilda myndighetsbesluten fattas utifrån den handläggning och beredning som vi gör. Det är med andra ord ingen, vare sig intresseorganisationer, enskilda eller direkt berörda, som är medbeslutande i ärendena. Det är däremot viktigt med dialog och transparens när det gäller skälen till beslut. Vi är helt överens med Jägareförbundet om att vi tillsammans med dem och samebyarna ska ha en fortsatt dialog om utvecklingsinsatser som underlättar samexistens framåt, anser Göran Gabling.

Skribent

Olle Olsson

olle.olsson@svenskjakt.se

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Så maxar du Svensk Jakts app

Mest läst

Mina artiklar
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram