Läs också Länsrådet: ”Länsstyrelsen säljer ingen jakt – däremot upplåter vi jakträtt”