Riksdagens jaktmotståndare

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

De flesta riksdagsmotioner med anknytning till jakt och viltvård brukar gå ut på att förbättra och utveckla jakten, men det finns också riksdagsledamöter som vill krympa jägarnas verksamhet.

Bernt Karlsson Publicerad 2 september 2014 - 06:37

Eftersom det är valår i år aktar sig politikerna noga för att störa väljaropinionen. När den allmänna motionstid­en gick ut för riksdagsåret 2013/2014 hade heller inga jaktfientliga motioner in­lämnats. För att hitta jaktmotstånd­arnas motioner måste man därför gå litet tillbaka i tiden.
Efter valet 2010, där allians­regeringen segrade, inlämnades ett 50-tal jakt- och viltvårdsrelaterade motioner till höstriksdagen. Vild­svinen var ett dominerande motions­ämne och de flesta förslag gick ut på att ­effektivisera jakten och öka ­avskjutningen.

Förbud mot vildsvinsjakt
Marietta de Pourbaix-Lundin (M).Åt motsatt håll sträv­ade Marietta de Pourbaix-Lundin (M), som ville införa generellt jaktförbud under den tid respektive viltart har ungar. Eftersom vildsvin kan ha ­ungar under nära nog hela året skulle hennes förslag i praktiken innebära ett stopp för vildsvinsjakt. Samma motionär ville också införa förbud mot all levandefångst med fällor.

 

Förbud mot grytjakt
Helena Leander (MP).Helena Leander med flera (MP) motionerade om att djurskyddslagen även ska omfatta vilda djur, och förnyade ett gammalt miljöpartikrav om förbud mot både fällfångst och grytjakt. Jens Holm med flera (V) ville också förbjuda fällfångst och att minimi­nivån för lodjursstammen skulle sättas till 300 föryngringar per år.

 

Synpunkt på Viltvårdsfonden
I en annan motion klassade Marietta de Pourbaix-Lundin (M) jägarnas pengar i Viltvårdsfonden som skattemedel och ansåg att dessa skulle fördelas neutralt när det gäller bland annat rovdjursinformation. ­Motionären bekymrade sig särskilt över att Naturskyddsföreningen
och statliga myndigheter fick mindre anslag ur jägarnas fondmedel än jägarna själva. Hon tillhörde även de motionärer som ville ställa in ­kommande års licensjakt på varg. Till den skaran sällade sig även Tina Ehn med flera (MP).

 

Förbud mot rapphönsjakt
Till 2011 års höstriksdag hade ovanligt många direkt jaktfientliga motioner lämnats in. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) var riktigt på bettet och ville nu kraftigt minska fågeljakten. Motionären räknade upp en mängd arter som borde fredas, ­däribland rapphöna, morkulla, ­småskrake, bläsand, storskrake, sädgås och vigg. Anledningen var enligt motionären att dessa arter har marginell betydelse som jaktbyten och inte tas till vara!?
Samma motionär återkom med sina motioner om förbud mot levande­fångst i fällor respektive jägarnas pengar i Viltvårdsfonden. Motion­ären såg det som ett stort problem att Jägareförbundet fick bidrag ur fonden för bland annat rovdjursinformation.
Jan Ericson (M) ville också förbjuda levandefångst i fällor men även förbjuda så kallad godsjakt på uppfödda och utsatta fåglar.
Jens Holm (V).Jens Holm med flera (V) ville centralisera rovdjursförvaltningen, införa årliga skjutprov för jägare, ­förbjuda ­lodjursfångst och bågjakt samt inordna alla vilda djur under djurskydds­lagstiftningen. Samma motionärer ville också att ­jägarnas pengar i Viltvårdsfonden ska delas ut även till organisationer som inte är med och betalar till fonden.
Maria Ferm och Jan Lindholm (båda MP) ville avskaffa licensjakten på varg. Det ville också Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

 

Förbud mot jakt med hagel
Många av de jaktfientliga motioner som lämnats in 2011 gick i repris 2012. Däribland motionen om förbud mot fällfångst och grytjakt av Jan Ericson (M) samt kravet på årligt skjutprov för jägare och utskingring av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden av Jens Holm med flera (V).
Men det togs också nya grepp av riksdagens jaktmotståndare. Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) ville avkorta ripjakten genom att flytta fram jaktstarten till 15 september och Helena Leander (MP) gick ännu ett steg längre och ville förbjuda all hageljakt på fågel utom vid skyddsjakt.
Med Helena Leander som första namn ville Miljöpartiet dessutom se över sammansättningen i viltförvaltningsdelegationerna och komplettera dessa med företrädare för djurskyddsintresset. Motionärerna ville också frånta Jägareförbundet det så kallade allmänna uppdraget och avlysa vissa områden inom varg­reviren för jakt med drivande hund. Jan Lindholm (MP) ville avskaffa licensjakten på varg.

Fakta

Jaktmotståndarna i riksdagen var som mest aktiva med motioner under mandatperiodens tre första riksdagsår. Under ett valår skrivs det generellt färre jaktfientliga motioner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev