måndag 20 maj

Partiledarna om jakt för personer med funktionsnedsättning

Foto: Jan Henricson

En vanlig jägare får jaga enligt jakttabell. En rullstolsburen jägare med dispens att jaga från terrängfordon får däremot bara jaga sju viltarter. Ett solklart fall av diskriminering eller vad tycker du?

Annie Lööf, Centerpartiet:
– Det är en komplicerad fråga och svårt att jämföra jakt utan och med terrängfordon.

 

Jan Björklund, Folkpartiet:
– Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en mycket viktig fråga. Regeringen har skärpt
lag­stiftningen. På Folkpartiets initiativ har regeringen också lagt förslag om att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. DO har tillsyn över diskriminerings­lagens efter­levnad.

Fredrik Reinfeldt, Moderaterna:
– Vi har gjort det möjligt för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att kunna jaga från ett motordrivet fordon utan särskilt tillstånd. Begränsningen till däggdjur finns på grund av EU-­bestämmelser, men det finns också möjlighet att göra undantag, i enskilda fall. Samtidigt vill vi se över EU:s art- och habitat­direktiv, så att vi kan få enklare regler på detta område.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna:
– Det är en fråga som bör omprövas. Det är angeläget att eftersträva jämställda jaktvillkor oavsett funktionshinder.

 

Åsa Romson, Miljöpartiet:
– Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en viktig fråga om lika rättigheter, men naturen låter sig inte alltid tillgänglighets­anpassas på samma sätt som människoskapade miljöer. Terrängkörning med motor­drivna fordon kan skada naturen och störa viltet, och därför finns vissa begränsningar kring detta.
Det kan tyckas märkligt att dessa begränsningar skiljer mellan olika arter, men det följer av hur bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv är utformade. Därutöver finns möjligheter till dispens i det enskilda fallet som möjliggör jakt från terräng­fordon efter andra arter.

Stefan Löfvén, Socialdemokraterna:
– Vi vill underlätta för funktionsnedsatta jägare att kunna delta i jakt på samma villkor som andra jägare.

 

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet:
– Vi anser inte att det är diskriminering. Åtgärder som ökar tillgängligheten för jägare med funktionsnedsättning bör stödjas och utvecklas, men ska även vägas mot områdets känslighet och allmänna naturvårds- och friluftsintressen.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna:
Besvarade inte enkätfrågorna inom angiven tid. Efter Svensk Jakts publicering återkom Åkesson med svar på frågorna – svar som kan läsas här.

 

 

.

Så gjordes enkäten

Våra frågor sändes ut i god tid (början av juni) till samtliga åtta riksdagspartier. Av dessa har alla utom Sverige­demokraterna svarat, vilket kan bero på av­saknaden av ett jaktpolitiskt program. Något som partiledaren Jimmie Åkesson beklagade i en intervju i Svensk Jakt nr 8.
För att garantera den politiska giltigheten ville vi att svaren skulle ­undertecknas av ­respektive partiledare; en ordning som också alla accepterat.

Enkäten är sammanställd av Bernt Karlsson & Martin Källberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev