Partiledarna om säl och skarv

Foto: Tero Niemi

Sälstammarna ökar okontrollerat, skarvproblemet växer och en traditionell kustnäring som fisket är på väg att slås ut. Trots att Sverige har Europas längsta kust måste vi i dag importera fisk. Hur ser du på den problematiken?

Annie Lööf, Centerpartiet:
– Jag vill att EU ser över art- och habitatdirektivet som måste uppdateras och anpassas efter regionala förhållanden. Popula­tionen av arter ser olika ut i Europa och har förändrats sedan direktivet skrevs.

Jan Björklund, Folkpartiet:
– Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och hålla sig inom ramen för vetenskap­liga bedömningar av vad bestånd­en tål. Regelverket ska gynna småskaligt och kustnära fiske. Skyddsjakt på säl och skarv ska även fortsatt tillåtas om det inte finns någon annan lösning.

Fredrik Reinfeldt, Moderaterna:
– Inom Regeringskansliet bereds ett förslag om licensjakt på säl. Förhoppningen är att en sådan licensjakt kan underlätta för fisket och minska skadorna.

 

Göran Hägglund, Kristdemokraterna:
– Säljakten har getts bättre förutsättningar med de förbättrade möjligheterna att jaga från båt och använda kulammunition klass 2. Vi har också möjligheten till licensjakt på säl.
Det är otvivelaktigt så att skarven utgör ett stort problem runt våra kuster, inte minst för yrkesverksamma fiskare. Vi ser det därför som positivt att flera länsstyrelser nu tillåter skyddsjakt på skarv och prickning av ägg.

Åsa Romson, Miljöpartiet:
– Svårigheterna för fisket handlar om mycket mer än skarv och säl, även om de lokalt kan ha stor påverkan. Ett ohållbart överfiske har pressat ner flera av bestånd­en av populära arter, samtidigt som det småskaliga kustfisket fått allt svårare att konkurrera med industrifiskets stora fartyg. Miljöpartiet jobbar för att fiske­kvoter ska fördelas så svenska kustfiskare och miljöbättre fångsverktyg får förtur.

Stefan Löfvén, Socialdemokraterna:
– Sverige har i dag förvaltningsplaner för knubbsäl och skarvstammen minskar. Möjlighet till skyddsjakt på säl finns och licensjakt är på gång. Skador som säl orsakar på fiske och fiskeredskap granskas nu av myndigheter. Vi måste också bekämpa övergödningen vilken är ett stort hot mot fiskebestånd­en i våra kust- och skärgårds­områden.

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet:
– Min bedömning är att import av fisk inte beror på för stora stammar av skarv eller säl. Det som är mest angeläget för våra fiskbestånd är att vi minskar övergödningen och spridningen av miljögifter. Men självfallet ska skyddsjakt på skarv och säl vara möjligt för att förebygga allvarliga skador.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna:
Besvarade inte enkätfrågorna inom angiven tid. Efter Svensk Jakts publicering återkom Åkesson med svar på frågorna – svar som kan läsas här.

 

 

Så gjordes enkäten

Våra frågor sändes ut i god tid (början av juni) till samtliga åtta riksdagspartier. Av dessa har alla utom Sverige­demokraterna svarat, vilket kan bero på av­saknaden av ett jaktpolitiskt program. Något som partiledaren Jimmie Åkesson beklagade i en intervju i Svensk Jakt nr 8.
För att garantera den politiska giltigheten ville vi att svaren skulle ­undertecknas av ­respektive partiledare; en ordning som också alla accepterat.

Enkäten är sammanställd av Bernt Karlsson & Martin Källberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev