måndag 20 maj

Partiledarna om jaktlagstiftning

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

En jaktlagsutredning är i färd med att modernisera vår jaktlagstiftning som upplevs som alltför detaljerad och tillkrånglad. Har du några idéer om hur jaktlagstiftningen skulle kunna förenklas?

Annie Lööf, Centerpartiet:
– Genom ytterligare förenklingar i paragraf 28 till exempel. Det är självklart för mig att man ska få skydda sina tamdjur.

 

 

Jan Björklund, Folkpartiet:
– Det är viktigt att eftersträva mindre byråkrati och effektivare administration. Utredaren ser just nu över hur jaktlagstiftningen kan moderniseras och vi kommer att få anledning att diskutera de förslagen.

Fredrik Reinfeldt, Moderaterna:
– Det finns behov av mer effektiv handläggning av ärenden som rör jakttider. Vi vill också effekt­ivisera handläggningen kring jakt på allmänt vatten. Vi kan behöva införa ett undantag från kameraövervaknings­lagens tillståndsplikt, när det handlar om övervakning av vilt.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna:
– Idag är jaktlagstiftningen ett lapptäcke av olika lagrum, det är därför befogat att samla detta. Jag ser med tillförsikt fram emot den process som utredningens förslag genomgår i arbetet mot en färdig proposition. I synnerhet spelar remissgenomgången en stor roll.

Åsa Romson, Miljöpartiet:
– Nej, jag vill inte föregripa utredningen i detta.

 

Stefan Löfvén, Socialdemokraterna:
– Vi delar bilden av en allt för detaljerad lagstiftning. Men exakt hur den kan förenklas vill vi återkomma till när förslagen från utredningen presenteras.

 

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet:
– Vänsterpartiet vill ha en för­enklad skyddsjakt med snabbare beslut. Det föreslog Varg­kommittén och det är den rimliga lösningen. Detta är viktigt både för den enskilde djur­ägaren och för den breda acceptansen. Beslut om för­enklad skyddsjakt måste dock alltid ske på ett rätts­säkert sätt. I övrigt avvaktar vi ställnings­tagande tills jaktlagsutredningen lämnar sitt slut­betänkande.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna:
Besvarade inte enkätfrågorna inom angiven tid. Efter Svensk Jakts publicering återkom Åkesson med svar på frågorna – svar som kan läsas här.

 

 

Så gjordes enkäten

Våra frågor sändes ut i god tid (början av juni) till samtliga åtta riksdagspartier. Av dessa har alla utom Sverige­demokraterna svarat, vilket kan bero på av­saknaden av ett jaktpolitiskt program. Något som partiledaren Jimmie Åkesson beklagade i en intervju i Svensk Jakt nr 8.
För att garantera den politiska giltigheten ville vi att svaren skulle ­undertecknas av ­respektive partiledare; en ordning som också alla accepterat.

Enkäten är sammanställd av Bernt Karlsson & Martin Källberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev