Med EU:s definition av våtmarker blir det nära på omöjligt att använda blyhagel vid någon jakt i Sverige. Till exempel vid rådjursjakt i skogen.

Med EU:s definition av våtmarker blir det nära på omöjligt att använda blyhagel vid någon jakt i Sverige. Till exempel vid rådjursjakt i skogen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Regeringen gör inget för att rädda jakten

Regeringen vidtar inga åtgärder för att rädda jakten med blyhagel i Sverige. Från miljödepartementet meddelar man att EU:s förordning gäller fullt ut, och att en svensk definition av vad som är våtmark inte är aktuell att hävda.

Svensk Jakt har i flera veckor försökt få svar från regeringen om vilka åtgärder man tänker vidta för att inte EU:s definition av vad som är våtmarker ska gälla i Sverige.

Med EU-beslutet blir det från 15 februari nästa år i stort sett omöjligt att jaga med blyhagel, då så gott som all mark är eller är inom nära avstånd till det man klassar som våtmark.

Regeringen duckar i avgörande blyfråga

Det kan vara ett dike, en torvmosse eller en tillfällig vattensamling. Alltså är definitionen mycket mer omfattande än det vi i Sverige ser som våtmarker, och där det redan är förbjudet att jaga med bly.

Regeringen agerar inte

Efter att Svensk Jakt har ställt frågan upprepade gånger till både landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och statsminister Ulf Kristersson (M) återkommer nu miljöminister Romina Pourmokhtaris (L) pressekreterare Niki Westerberg, med beskedet att regeringen inte har några planer på att hjälpa jakten och jägarna:

”Jakten är en viktig del av naturvården. Förvaltningen av viltstammarna är helt beroende av att det finns jägare över hela landet och att tillräckligt många jagar. Men vi ska ha ammunition som inte skadar vår natur. För två år sedan togs därför ett beslut inom EU som förbjuder bly i ammunition vid jakt i våtmark genom en ändring av Reach-förordningen.

Förbudet börjar gälla efter den 15 februari 2023 och innebär att det blir förbjudet att avlossa och bära med sig blyhagel i, eller inom, hundra meter från en våtmark. Det nya förbudet innebär att samma regler för användning av blyhagel kommer att gälla inom hela EU.

Det aktuella förbudet medger inte några nationella undantag som försvagar förbudet. Det är alltså inte möjligt för Sverige att tolka förbudet mindre strikt. Enda möjligheterna till tolkning från Sveriges sida är att sätta upp mer strikta krav. Men det har regeringen inga planer på.”

Ser ingen öppning

Till Svensk Jakt säger Niki Westerberg att Sverige är bundet av EU-beslutet eftersom det är en förordning som börjar gälla omedelbart då den träder i kraft, den 15 februari nästa år.

– Vi har inte möjlighet att göra några egna tolkningar av våtmarksbegreppet. Det är en missuppfattning att det finns en sådan öppning, säger Niki Westerberg.

Partiledarna om bly i ammunition

Om vad som ska hända med alla vapen som blir obrukbara om två månader, om regeringen är beredd att ersätta de ekonomiska förluster jägarna gör då de dels inte kan använda sina vapen, dels måste inköpa nya, har Westerberg inga svar.

Allvarligt för jakten

Svenska Jägareförbundet har arbetat för att den svenska definitionen av våtmarker ska gälla även fortsättningsvis. Lennart Johannesson, som ansvarar för frågan i förbundsstyrelsen, blir mycket överraskad när han nås av regeringens besked.

EU-beslut: Totalförbud mot blyhagel från 15 februari nästa år

– Det här får allvarliga konsekvenser för jakten på flera områden. Det handlar om att jägarna inte kan använda sina vapen, om rikoschettrisker när vi skjuter stålhagel i skogen och på fjället, om att det inte finns tillräckligt med alternativ ammunition. Sist men inte minst så är det en etisk fråga när vi inte längre får använda det material som är överlägset bäst när det kommer till att inte orsaka viltet onödigt lidande, säger Lennart Johannesson.

Omvända bevis

Lennart Johannesson Foto: Martin Källberg

Jägareförbundet är också starkt kritiskt mot det märkliga i beslutet som innebär att en jägare som befinner sig inom 100 meter från en våtmark och som ertappas med blyhagelskott i fickan, måste bevisa att han eller hon inte har för avsikt att använda dem.

– Det är en ordning som enligt vår uppfattning strider mot den svenska grundlagen. En människa är oskyldig till dess motsatsen har bevisats. Att bli fälld för att man inte kan bevisa att man inte begått ett brott är en helt orimlig ordning, säger Lennart Johannesson.

Kan Jägareförbundet göra något ytterligare? Inträder i praktiken ett blyförbud om två månader?

– Det som uttalas från miljödepartementet är mycket striktare än vad vi räknat med. Vi har hoppats och trott på att regering och myndigheter skulle stå upp för den svenska definitionen av våtmark. Vi måste diskutera hur vi ska agera nu. I vilket fall återstår frågan om den omvända bevisföringen som ju står i strid med vår grundlag, säger Lennart Johannesson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev