Läs också EU-beslut: Totalförbud mot blyhagel från 15 februari nästa år