Efter många års väntan har Naturvårdsverket nu inlett arbetet med att se över riktlinjerna för skyddsjakt på bland annat varg. Foto: Olle Olsson & Lars-Henrik Andersson

Nu gör Naturvårdsverket om riktlinjerna för skyddsjakt på varg

Premium

Naturvårdsverket har nu inlett arbetet med att ta fram nya riktlinjer för skyddsjakt på varg. Arbetet drar igång efter många år av både väntan och förväntan hos de som lever med varg inpå knuten.
– Det har varit andra saker som varit mer prioriterade, säger enhetschef Carl-Johan Lindström på Naturvårdsverket.

Arbetet med att utveckla skyddsjakten på varg har tagit många år i anspråk för Naturvårdsverket. Redan 2015 utförde Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag där syftet var att verket skulle se över och föreslå hur skyddsjakten på varg kunde utvecklas.

Utredningen gjordes och flera förslag togs också fram. Men inget av dem genomfördes.

Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”

Gunilla Skotnicka.

Faktum är att utredningen var så bortglömd att knappt någon kände till den när Svensk Jakt började ställa frågor om den i januari 2020.

– Andra frågor har prioriterats högre än förslagen om vägledning från regeringsuppdraget, svarade Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket, på frågan om varför ingenting hade hänt.

Naturvårdsverket ser över skyddsjakten på varg: ”En väldigt viktig fråga”

Marcus Öhman.

I slutet av maj samma år beslutade sig Naturvårdsverket för att återigen se över skyddsjakten på varg.

–  Det här är självklart en väldigt viktig fråga som vi ska titta närmare på, sa Marcus Öhman, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i en intervju med Svensk Jakt.

Han vågade dock inte ge några tidsramar för hur lång tid arbetet skulle ta.

Efter år av väntan – nu ska reglerna för skyddsjakt på varg ses över

Sara Hommen.

I februari 2021 lovade Naturvårdsverket att kriterierna för skyddsjakt på varg skulle ses över.

– Vi har fått väldigt många synpunkter på att beslut om skyddsjakt tas utifrån Viltskadecenters gamla rekommendationer. Vi ser också att de riktlinjer som Naturvårdsverket har måste ses över, sa Sara Hommen, projektledare vid Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i en intervju med Svensk Jakt som publicerades den 28 februari förra året.

 

Arbetet igång

Carl-Johan Lindström, Naturvårdsverket.

Nu, ett år senare, har arbetet påbörjats. Det inleddes strax före årsskiftet och utförs som ett eget uppdrag, där Naturvårdsverket har personal vars huvudsakliga arbetsuppgift är att se över skyddsjakten.

– Just nu genomförs en bred förankringsprocess där bland andra länsstyrelser, representanter för jägare samt markägare deltar. Arbetet kommer att ske i de olika råden som Naturvårdsverket har för samverkan. Till exempel rovdjursrådet, klövviltsrådet och storfågelforum, säger enhetschef Carl-Johan Lindström.

 

Färdiga i år?

I arbetet med nya riktlinjer och vägledning för skyddsjakt inkluderas samtliga arter. Enligt Carl-Johan Lindström talar allt för att riktlinjerna för skyddsjakt ska vara färdiga i slutet av det här året.

– Det har varit andra saker som varit mer prioriterade men det betyder inte att skyddsjakten är oviktig, bara att andra saker bedömts vara mer viktiga, säger han.

Domstol dömde efter tumregler – nu överklagar länsstyrelsen

För många berörda är skyddsjakten på varg en viktig fråga som inte fungerar. I dag dömer till exempel domstolar efter Viltskadecenters så kallade tumregler för skyddsjakt på varg. Tumreglerna har snart 20 år på nacken, mycket har hänt med vargstammen sedan dess och Carl-Johan Lindström ser ett behov av att de revideras.

– Det är därför vi har satt igång det här arbetet. Vi har fångat att det finns starka önskemål att vi får till revideringen av riktlinjerna för skyddsjakten, vi ser det själva också, försäkrar han,

Viltskadecenter: Våra tumregler för skyddsjakt på varg fungerar ibland

Naturvårdsverket har gjort en beställning till Viltskadecenter för att se över tumreglerna. De kommer sedan vara ett underlag i arbetet med att ta fram nya föreskrifter för skyddsjakt på varg.

 

• Hos Viltskadecenter arbetar i dag ungefär samma personer nu som när tumreglerna utformades i början av 2000-talet. Finns det ingen mer som ska vara med i det här arbetet?

– Precis. Hur Naturvårdsverket ska använda det som kommer därifrån kan jag inte svara på, men vi har gjort en ny beställning och hos Viltskadecenter finns mycket sakkunskap inom det här området. Sedan ska andra, kunniga intressenter också säga sitt, säger Carl-Johan Lindström.

 

Tillämpas på en gång

När de nya riktlinjerna för skyddsjakt väl kommer på plats kommer de att tillämpas på en gång. Det krävs alltså exempelvis ingen lagändring.

– Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt kommer att vara en vägledning hur gällande regelverk ska tillämpas. Syftet är att länsstyrelsen ska få stöd i sina bedömningar där det i dag finns många gråzoner.

Förbund gör gemensam sak om skyddsjakt på varg

– Det här gäller inte bara vid skyddsjakten på varg, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det har till exempel varit många svåra ärenden runt skyddsjakt på älg också, förklarar Carl-Johan Lindström.

 

• Närgångna älgar avlivas regelmässigt på skyddsjakt. Närgångna vargar brukar mer sällan bli föremål för skyddsjakt. Tittar Naturvårdsverket nu på när man ska kunna avliva en närgången varg på grund av människors oro?

– Vi kommer att göra en ansats att få med så mycket i vår vägledning som det bara går. Precis hur och vad vi kan skriva kan jag inte säga någonting om. Men själva frågeställningen känner vi till och den kommer att vara med i vårt arbete, säger Carl-Johan Lindström.

 

Ut på remiss

Planen är att Naturvårdsverkets förslag på nya riktlinjer för skyddsjakt ska skickas ut på remiss till berörda instanser senast direkt efter sommaren. Därefter ska inkomna synpunkter vägas in innan de nya riktlinjerna för skyddsjakt sjösätts i slutet av det här året.

 

Läs även

• Samtliga artiklar i Svensk Jakts granskning av skyddsjakten på varg

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev