Naturvårdsverket vill att Viltskadecenters hårt kritiserade tumregler fortsatt ska väga tungt när det ska fattas beslut om skyddsjakt på varg. Foto: Martin Källberg, Olle Olsson & Alexander Nunes / Mostphotos

Utredning: 20 år gamla tumregler får fortsätta styra skyddsjakt på varg

Viltskadecenters så kallade tumregler ska även i fortsättningen väga tungt när det beslutas om skyddsjakt på varg. Det föreslår Naturvårdsverket i ett utkast som nu är ute på remiss.

Viltskadecenters tumregler har 20 år på nacken vid det här laget. Syftet med vägledningen är att beskriva särskilt skadebenägna och närgångna vargar. Bland annat användes bandspelare och skällande hundar i koppel för att se om skallen attraherade vargar när försöken gjorde år 2000.

Viltskadecenter: Våra tumregler för skyddsjakt på varg fungerar ibland

Tumreglerna är grunden för att det i dagsläget krävs fyra vargangrepp på hundar för att skyddsjakt ska beviljas. Att det ska krävas så många angrepp för att en varg eventuellt ska få skjutas har fått hård kritik av bland andra Jägareförbundet.

Såg behov

I en tidigare intervju med Svensk Jakt såg även Carl-Johan Lindström, enhetschef vid Naturvårdsverket, ett behov av att riktlinjerna och tumreglerna revideras.

Nu gör Naturvårdsverket om riktlinjerna för skyddsjakt på varg

I intervjun uppgavs vidare att Naturvårdsverket gjort en beställning till Viltskadecenter för att se över tumreglerna. Det arbetet skulle sedan vara ett underlag i processen med att ta fram nya föreskrifter för skyddsjakt på varg.

Ingen verkstad

Men så blev det inte. Det framgår av Naturvårdsverkets nya utkast till revidering av föreskrifterna för skyddsjakt på stora rovdjur.

I stället framhåller myndigheten att Viltskadecenters tumregler, eller riktlinjer som Naturvårdsverket nu valt att kalla dem, ”kan tjäna som vägledning” när särskilt skadebenägna vargar ska identifieras.

Jakt på bitska vargar

Naturvårdsverket lyfter även Viltskadecenters rapport ”Nära vargar” som exempel på hur närgångna vargar ska skrämmas.

Tumregler sätter stopp för begärda skyddsjakter på nära vargar

I rapporten rekommenderar Viltskadecenter att skyddsjakt på varg endast ska ske som en första åtgärd om en eller flera vargar har angripit människor.

 

Ut Viltskadecenters rapport ”Nära vargar”

Kritik från förbundet

Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen är kritisk till att Naturvårdsverket valt att endast fokusera på riktlinjerna för skyddsjakt.

Gunnar Glöersen.

– Riktlinjerna har egentligen aldrig varit problemet. Problemet är i stället tillämpningen av lagstiftningen. Det Naturvårdsverket har gjort i det här arbetet låser fast den situation som redan råder och man underlättar inte skyddsjakten på varg, säger Gunnar Glöersen.

På remiss

Naturvårdsverket har skickat ut sitt förslag på remiss till bland andra Svenska Jägareförbundet. Remissvaren ska vara inne i mitten av januari.

Naturvårdsverket utredningar av skyddsjakten på varg

• Oktober 2015 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag där syftet var att verket skulle se över och föreslå hur skyddsjakten på varg kunde utvecklas. Utredningen gjordes och flera förslag togs också fram. Men inget av dem genomfördes.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sa-vill-naturvardsverket-utveckla-skyddsjakten-pa-varg/

• Januari 2020. Svensk Jakt började ställa frågor om varför inget förslag genomförts.
– Andra frågor har prioriterats högre än förslagen om vägledning från regeringsuppdraget, svarade Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket, på frågan om varför ingenting hade hänt.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/verket-om-skyddsjakt-pa-varg-andra-fragor-har-prioriterats-hogre/

• Maj 2020. Naturvårdsverket bestämmer sig för att återigen se över skyddsjakten på varg.
–  Det här är självklart en väldigt viktig fråga som vi ska titta närmare på, sa Marcus Öhman, dåvarande chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i en intervju med Svensk Jakt.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturvardsverket-ser-over-skyddsjakten-pa-varg-en-valdigt-viktig-fraga/

• Februari 2021. Naturvårdsverket lovar att kriterierna för skyddsjakt på varg ska ses över.
– Vi har fått väldigt många synpunkter på att beslut om skyddsjakt tas utifrån Viltskadecenters gamla rekommendationer. Vi ser också att de riktlinjer som Naturvårdsverket har måste ses över, sa Sara Hommen, projektledare vid Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/efter-ar-av-vantan-nu-ska-reglerna-for-skyddsjakt-pa-varg-ses-over/

• Mars 2022. Arbetet med att se över skyddsjakten på varg ska ha påbörjats.
– Just nu genomförs en bred förankringsprocess där bland andra länsstyrelser, representanter för jägare samt markägare deltar. Arbetet kommer att ske i de olika råden som Naturvårdsverket har för samverkan, sa enhetschef Carl-Johan Lindström.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/nu-gor-naturvardsverket-om-riktlinjerna-for-skyddsjakt-pa-varg/

• Maj 2022. Dåvarande S-regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att se över riktlinjerna för skyddsjakt.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/nu-gor-naturvardsverket-om-riktlinjerna-for-skyddsjakt-pa-varg/

• December 2022. Naturvårdsverket kommer med ett förslag till följd av vårens regeringsuppdrag.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev