Länsstyrelsen går efter Viltskadecenter tumregler när de ska avgöra om varg ska anses vara onormalt oskygg. Foto: Ekaterina Gorkhova

Tumregler sätter stopp för begärda skyddsjakter på nära vargar

Premium

Viltskadecenters så kallade tumregler sätter stopp för ytterligare två ansökningar om skyddsjakt på nära vargar. Trots att länsstyrelsen fått in flera tiotals observationer om vargar som uppträtt oskyggt blir det inte tal om någon skyddsjakt i något av områdena.

Den 26 september ansöktes om skyddsjakt på en varg i byarna Mo och Norrbo i Ockelbo kommun. Anledning till ansökan anges vara att en oskygg varg regelbundet rör sig på och runt gårdar i området. Vidare anges att ett antal katter saknas samt att vargen rör sig i områden med nötdjur, får och hästhagar.

Ansöker om skyddsjakt på orädd varg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har också fått in ett 20-tal rapporter om synobservationer av varg i området den senaste månaden. Merparten av observationerna är gjorda mellan den 23 och 27 september då en varg varit synlig i anslutning till bebyggelse. Bilddokumentation finns. Några av rapporterna utgörs av bilder från viltkameror. En vargspillning från området har DNA-analyserats och visat sig komma från en avkomma från problemreviret Tönsen.

 

Inga problemindivider

Men någon skyddsjakt blir det inte. Länsstyrelsen anser att de rapporter som har kommit in inte uppfyller Viltskadecenters tumregler för att definiera en vargindivid med ett oönskat beteende. Baserat på tumreglerna anser länsstyrelsen att vargen eller vargarna som rör sig i området inte är att benämna som en eller flera problemindivider.

 

Problem i Bollnäs

Den 2 oktober ansökte Bollnäs södra viltvårdsområde om skyddsjakt på en oskygg varg. Från området har länsstyrelsen tagit emot ett 30-tal rapporter om synobservationer på en ensam varg i området. Oftast handlar det om observationer av en varg när den passerar över en väg eller liknande. Men vid några tillfällen har varg setts inne på tomter samt röra sig utanför hagar med tamdjur. Rapporter har också kommit från personer som sett en varg inom 30 meter. Vargen upplevdes då som oskygg.

Sökte skyddsjakt på problemvarg – nekades av länsstyrelsen

Men någon skyddsjakt blir det heller inte i Bollnäs. Länsstyrelsen anser att de rapporter som har kommit in inte uppfyller Viltskadecenters tumregler för att definiera individ med ett oönskat beteende.

 

Myndighet spekulerar

Dagen efter att ansökan om skyddsjakt skickades in dödades en drever av varg i byn Finnfara, som gränsar mot Bollnäs södra viltvårdsområde.

Ny attack från problemvargar – drever dödad och uppäten

Länsstyrelsen i Gävleborgs län uppger i sitt beslut att myndigheten tror att drevern dödades av vargar ur Tönsenreviret och att vargen som springer omkring på Bollnäs södra viltvårdsområde är en annan, ensam varg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev