Närgångna vargar behöver inte betyda en ökad risk för skador, anser Viltskadecenter. Foto i hägn: Olle Olsson

Vargangrepp på människa krävs för omedelbar skyddsjakt

Vargar attraheras inte av hundskall och det är bara när vargar angriper människor det i första läget är motiverat med skyddsjakt på en eller flera vargar. Det här framgår i Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt.

År 2000 gjorde Viltskadecenter 23 försök med bandspelare och skällande spetsar i burar. Syftet var att se om sändarförsedda vargar skulle komma närmare när de hörde hundskall. Försöken gjorde i nio olika vargrevir och ingen varg gick till platsen där det skällde.

”Vargarna attraherades inte av hundskall. I de flesta fall tycktes hundskallet ha haft motsatt effekt,” skriver Viltskadecenter i sin rapport Rovdjur, tamdjur, hundar och människor från 2006.

Ministern: Skyddsjakten på varg fungerar bra

Och det är den 14 år gamla rapporten som ligger till grund även för dagens bedömningar vid skyddsjaktärenden på varg.

 

Jaga 9.000 dagar

Viltskadecenter menar i sin rapport att risken för att just din hund ska bli angripen beror på vilka skadeförebyggande åtgärder du gjort samt hur ofta du släpper din hund på jakt.

Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”

I sin rapport uppger Viltskadecenter att du statistiskt sett ska jaga 9.000 dagar i ett vargrevir med din hund innan den angrips av varg, om det i reviret finns en ensam varg eller ett revirmarkerande par.

”Om syftet är att minska vargskador bör stammen sänkas i vissa områden”

Om du i stället släpper din hund i ett revir med en familjegrupp av varg så ökar risken till det dubbla, det vill säga ungefär 1 på 5.000 jaktdagar.

 

Inte mer skadebenägna

Viltskadecenter uppger att det är svårt att peka ut några särskilda vargar som mer benägna att angripa hundar. I stället menar man att det är antalet jaktdagar med hund, väderfaktorer och antalet vargar i reviret som är avgörande.

 

Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt

Skyddsjakt kan, enligt Viltskadecenters tumregler, beviljas om åtminstone två av nedanstående kriterier uppfyllts under de senaste tolv månaderna:
• Minst fyra dokumenterade angrepp av samma varg/par/familjegrupp på tamdjur.
• Minst tre dokumenterade angrepp på hund av samma varg/par eller minst fyra dokumenterade angrepp på hund av samma familjegrupp.
• En varg som angripit en hund som rastas i koppel av människa.

 

Viltskadecenters rekommendationer för åtgärder mot närgångna vargar.

För närgångna vargar krävs att en eller flera vargar angriper människor för att Viltskadecenter ska rekommendera skyddsjakt i första läget.

Men skyddsjakt kan också bli aktuellt om en eller flera vargar vid upprepade tillfällen och under en lägre tid vistas inom 30 meter från människor i dagsljus eller mörker.

 

[totalpoll id=”150648″]

 

Läs mer

Samtliga artiklar i Svensk Jakts granskning av skyddsjakt på varg

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor

Rapporten bygger på försök gjorda under åren 1997–2005 och den är författad av Jens Karlsson (numera Jens Frank), Linn Svensson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg samt Örjan Johansson.

Här kan du läsa hela rapporten (extern länk)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev