Förvaltningsrätten i Luleå använde sig av Viltskadecenters tumregler när de stoppade en beslutad skyddsjakt på varg. Foto: Olle Olsson

Skyddsjakt på varg stoppas – domstol dömer efter tumregler

Det blir ingen skyddsjakt på varg i värmländska Forshagareviret. Detta står klart efter att domstolen dömt efter Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt på varg.
För att få skyddsjakten beviljad krävs att fler hundar attackeras.

Länsstyrelsen i Värmlands län har i sitt beslut om skyddsjakt redogjort för tre av länsstyrelsen dokumenterade incidenter med varg och hund, i form av två vargangrepp på hund och ett eftersök där varg påskjutits när den jagade hund, under tidsperioden september–januari. Incidenterna och skadorna bedöms ha orsakats av individer från samma vargrevir.

Skyddsjakt på varg i Värmland

Länsstyrelsen har också redovisat tre incidenter som inte dokumenterats av länsstyrelsen, men som tagits upp i ansökan, där hundar ska ha jagats eller slagits med varg i samma område under samma tidsperiod.

Skyddsjaktbeslutet överklagades av tre rovdjursorganisationer. Ett av skälen till överklagan är att det är svårt att peka ut vilken den skadegörande individen är. Detta beror i sin tur på att det finns väldigt gott om varg i området.

Viltskadecenter: Våra tumregler för skyddsjakt på varg fungerar ibland

Och Förvaltningsrätten i Luleå ger organisationerna rätt. Ett tungt vägande skäl till den upphävda domen är, enligt domstolen, Viltskadecenters så kallade tumregler där det ska inträffa minst fyra angrepp på hund under en tidsperiod för att en varg ska anses vara särskilt skadebenängen och därmed få skjutas på skyddsjakt.

Domstolen konstaterar visserligen att tumreglerna inte är bindande men att de ”anses väga tungt vid bedömningen av om ett avsteg från det strikta skydd som vargen som art åtnjuter kan medges eller inte.”

Efter år av väntan – nu ska reglerna för skyddsjakt på varg ses över

Förvaltningsrätten fortsätter: ”Detta eftersom dessa tumregler bygger på en analys av rovdjursskador på hund och vargars beteenden vid kontakt med hundar och därmed utgör en bra grund för bedömningen av om det finns en reell risk för allvarlig skada på grund av en ökad benägenhet att angripa hundar hos en eller flera vargindivider.”

Enligt förvaltningsrätten har länsstyrelsen i Värmland beslutat om jakt i ett visst revir utan att man kunnat fastställa vilken av vargarna i reviret som är den skadegörande individen.

Hela vargrevir och genetiskt viktiga vargar ska kunna skyddsjagas

Enligt förvaltningsrättens mening krävs minst fyra dokumenterade vargangrepp på hund för att man, enligt Viltskadecenters tumregler, ska ha att göra med en problemvarg.
För att få skyddsjakt beviljad menar domstolen att det krävs ”en nogsam rapportering till länsstyrelsen av incidenter mellan varg och hund, eller andra tamdjur”.

Därmed skulle möjligheterna, enligt domstolen, öka för att att ringa in skadegörande individ eller individer.

 

Läs även

• Samtliga artiklar i Svensk Jakts granskning av skyddsjakten på varg

Fakta tumregel

En tumregel syftar på en regel, ett tillvägagångssätt eller ett samband som gäller ungefärligen.

Uttrycket finns i många språk; ursprunget är oklart, men en sannolik förklaring är att hantverkare traditionellt ibland använde sin egen tumme för att ungefärligen uppmäta sträckor.

En spridd myt är att uttrycket tumregel syftar på att det förr i tiden skulle ha varit tillåtet för en man att prygla sin fru med en käpp, vars bredd inte överskred en tummes tjocklek.

Källa: Wikipedia

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev