Läs också Nu gör Naturvårdsverket om riktlinjerna för skyddsjakt på varg