Läs också Domstol dömde efter tumregler – nu överklagar länsstyrelsen