Jägareförbundet och Kennelklubben vill att skyddsjakt på varg ska kunna beviljas redan efter ett angrepp på hund. Foto: Olle Olsson och Kenneth Johansson

Förbund gör gemensam sak om skyddsjakt på varg

Viltskadecenters ”tumregler” för när skyddsjakt på varg kan beviljas är förlegade, anser Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben. Förbunden vänder sig nu gemensamt till Naturvårdsverket och näringsdepartementet, för att få ändrat reglerna för skyddsjakt efter vargangrepp på jakthundar.

I en gemensam skrivelse begär de båda förbunden att ”Naturvårdsverket snarast och i samarbete med förbunden tar fram förslag till ny vägledning för att bevilja skyddsjakt på vargar som angripit hundar”.

 

Annan verklighet

Sedan Viltskadecenters så kallade tumregler för skyddsjakt skrevs har såväl vargstammens utbredning, antalet vargar och jägarnas medvetenhet om riskerna förändrats. Dessutom har lagstiftningen ändrats. När Viltskadecenters rekommendationer kom till skulle skyddsjakt riktas mot särskilt skadegörande individer. I dag ska den förhindra allvarlig skada och kan till och med medges i förebyggande syfte.

”Ändå tillämpar länsstyrelserna de föråldrade tumreglerna närmast som om det vore lagkrav”, hävdar Jägareförbundet och Kennelklubben i sin gemensamma skrivelse.

 

Från första angreppet

Förbunden vill nu att skyddsjakt ska kunna beviljas redan efter ett första vargangrepp på hund och inte som tumreglerna säger i dag:

  • Minst tre dokumenterade angrepp på hund av samma varg/par eller minst fyra dokumenterade angrepp på hund av samma familjegrupp.

Viltskadecenter: Våra tumregler för skyddsjakt på varg fungerar ibland

Med revir som överlappar varandra kan skyddsjakt omöjliggöras med nuvarande regler, för man kan inte med säkerhet säga vilket revir en skadegörande varg kommer från.

Jägare som råkat ut för vargangrepp på sina hundar släpper knappast igen för att se om det blir ett andra, tredje eller fjärde angrepp.

Moment 22 i vargförvaltningen – hög vargtäthet hinder för skyddsjakt

De båda förbunden hävdar att vargangrepp på en jakthund ”inte går att jämföra med angrepp på andra tamdjur, även om det finns känslomässiga band även till dessa”. Skyddsjakt efter ett första angrepp skulle välkomnas av hundägare och viltförvaltare och skulle dessutom kunna öka toleransen för varg och minska den illegala jakten på arten, anser man.

 

Översyn och dialog

Jägareförbundet och Kennelklubben vill därför ha till stånd en översyn av gällande regler skyndsamt och i dialog med de båda intresseorganisationerna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev