Reglerna för skyddsjakt på varg och andra stora rovdjur är generellt de samma som när de tidigare riktlinjerna togs fram. Foto: Olle Olsson & Boo Westlund

Skyddsjakt på varg: Nya tumregler – var god dröj

Premium

Det finns små möjligheter att utveckla skyddsjakten på varg. Det har Naturvårdsverket kommit fram till i en ny utredning. Myndigheten vill dock se uppdaterade tumregler från Viltskadecenter – men när det arbetet ska vara klart är oklart.

Den tidigare S-regeringen gav för knappt ett år sedan Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas.

Regeringen försenar nya skyddsjaktsregler på varg

Nu har Naturvårdsverket redovisat uppdraget. Myndighetens bedömning är att möjligheten att utveckla skyddsjakten på varg begränsas av gällande regelverk samt ”den domstolspraxis som har utvecklats över tid”.

”Inte riktlinjerna som är problemet”

Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen är inte förvånad över resultatet som Naturvårdsverket kommit fram till.

Gunnar Glöersen.

– Det här förändrar egentligen ingenting. Jag kan också förstå att det är svårt för Naturvårdsverket att göra riktlinjer som går att tillämpa i alla enskilda fall. Det har heller aldrig varit riktlinjerna i sig som är problemet. Det är tillämpningen av dem som inte alltid har fungerat, menar Gunnar Glöersen.

– Nu är det upp till länsstyrelserna att testa systemet. Hur många angrepp på hundar ska egentligen krävas för att skyddsjakt ska beviljas och hur beaktas jakthundarnas stora ekonomiska värde när det fattas beslut i skyddsjaktsärenden, till exempel, fortsätter han.

Tumregler

Jägareförbundet har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot tillämpningen av Viltskadecenters så kallade tumregler för när skyddsjakt på varg ska beviljas. De 20 år gamla tumreglerna tar upp när en varg ska anses vara särskilt skadebenägen eller oskygg för människor.

Viltskadecenter: Våra tumregler för skyddsjakt på varg fungerar ibland

Naturvårdsverkets utredning visar att det inte bara är Jägareförbundet som är frågande till slutsatserna från Viltskadecenter. Tumreglerna har även kritiserats av vissa länsstyrelser.

Se över tumreglerna

Därför ger Naturvårdsverket Viltskadecenter i uppdrag att se över tumreglerna för rovdjursskador på hundar. Arbetet ska göras tillsammans med Naturvårdsverket.

Någon tidsplan för utredningsarbetet finns inte.

Vargangrepp på människa krävs för omedelbar skyddsjakt

Gunilla Ewing Skotnicka.

– När det handlar om tumreglerna kommer en beredning på Naturvårdsverket också att behövas. Det är ett viktigt utvecklingsarbete och vi vill att det blir genomarbetat och välförankrat så det kan dröja in på nästa år innan det blir klart. Vi har inte beslutat om tidsplanen än, konstaterar Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev