Länsstyrelsen besiktar ett vargdödat får. Foto: Olle Olsson

Regeringen försenar nya skyddsjaktsregler på varg

Premium

Det skulle komma nya regler för skyddsjakt på varg i höst. Nu blir det inte så. Anledningen är S-regeringens nya uppdrag till Naturvårdsverket om att utreda just skyddsjakten på varg.

Frågan om skyddsjakten på varg fortsätter vara en sällsynt välutredd surdeg. 2015 utredde Naturvårdsverket, efter ett regeringsuppdrag, hur skyddsjakten kan utvecklas. Utredningen kom fram till en rad punkter. Inte en enda av dem har genomförts i praktiken.

Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”

Carl-Johan Lindström.

På senare år har Naturvårdsverket i en rad intervjuer med Svensk Jakt försäkrat att skyddsjakt på varg är en prioriterad fråga. Men några praktiska resultat har inte kunnat märkas.
Men i en intervju den 1 mars i år försäkrade Carl-Johan Lindström, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, att myndigheten arbetade med frågan och att nya kriterier för skyddsjakt skulle vara på plats innan årets slut.

Nu gör Naturvårdsverket om riktlinjerna för skyddsjakt på varg

Nu försenas alltså arbetet ännu en gång.

– Allt talar för att vi redovisar uppdraget den 31 mars i stället för under slutet av det här året, som var tanken innan uppdraget, konstaterar Carl-Johan Lindström.

 

• Behövdes något regeringsuppdrag egentligen när frågan om skyddsjakt redan är under utredning?

– Naturvårdsverket arbetar enligt den roll vi har som nationell viltmyndighet, får vi ett uppdrag så utför vi det. Den översyn vi redan påbörjat ligger väl i linje med uppdraget vi nu har fått, anser Carl-Johan Lidström.

 

• I regeringens uppdrag som kom förra veckan framgår att det nya uppdraget om skyddsjakt ska redovisas i mars 2023. Betyder det här att utredningen av skyddsjakt riskerar att försenas ytterligare på grund av regeringsuppdraget?

– I och med detta regeringsuppdrag sker en viss justering av tidsplanen, vi kommer nu särskilt se till att revideringen uppfyller regeringsuppdraget.

 

• Vad betyder ”en viss justering av tidsplanen”?

– Vi kommer att beakta skrivningarna i uppdraget för att säkerställa att revideringen uppfyller regeringsuppdraget. Allt talar för att vi redovisar uppdraget den 31 mars i stället för under slutet av året, som var tanken innan uppdraget. Det har hänt att vi har redovisat innan sista datum i andra regeringsuppdrag, men det är sällsynt.

Så vill Naturvårdsverket utveckla skyddsjakten på varg

Redan 2015 utförde Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag där syftet var att verket skulle se över och föreslå hur skyddsjakten på varg kunde utvecklas. Utredningen gjordes och flera förslag togs också fram. Men inget av dem genomfördes.

Naturvårdsverket ser över skyddsjakten på varg: ”En väldigt viktig fråga”

• Varför genomfördes inget av förslagen som togs fram då?

– Regeringsuppdraget från 2015 hade flera förslag som hade långsiktig bäring och uppdraget är ett viktigt underlag i pågående revidering. En del tas omhand i regeringsuppdraget som rör sekretess och jägaruppgifter. Vi ser samtidigt att revideringen av riktlinjerna har dröjt, vilket är olyckligt.

 

• Om Naturvårdsverket kommer fram till nya förslag – vad talar för att de kommer användas även i praktiken den här gången?

– Detta uppdrag handlar om att revidera riktlinjerna. Efter att uppdraget är klart kommer vi att ha nya riktlinjer. Riktlinjerna är en viktig vägledning som i många fall, enligt vår erfarenhet, har stor påverkan på länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt, menar Carl-Johan Lindström.

 

Läs mer

Samtliga artiklar i Svensk Jakts granskning av skyddsjakt på varg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev