Miljöpartiet hävdar att det finns fler jaktformer på varg än licensjakt och skyddsjakt. Något som möttes av stark kritik från oppositionen. Foto: Martin Källberg, Lars-Henrik Andersson

MP:s uttalande: illegal jakt är en jaktform – kritiserades hårt av oppositionen

Premium

Det blev inget beslut om nya regler för skyddsjakt på varg. Det flyttades fram till den 2 december. Torsdagens debatt i riksdagen drog nämligen ut på tiden. En debatt där Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville flytta fokus från skyddsjaktsfrågan till illegal jakt på rovdjur. MP:s ledamot menar till och med att illegal jakt är en jaktform.

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg. Utskottet har därför föreslagit att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V, L och MP har reserverat sig mot förslaget.

Hela vargrevir och genetiskt viktiga vargar ska kunna skyddsjagas

I dag behandlades frågan i riksdagen men debatten drog ut på tiden och därför flyttades datum för votering och beslut fram till den 2 december.

I debatten gick främst MP, V men även L till angrepp mot de partier som ställt sig bakom utskottsinitiativet att förenkla skyddsjakten på varg. De tre partierna är emot en minskning av vargstammen.

Jens Holm (V) var först ut att kraftigt kritisera förslaget.

– Gång på gång låter borgerliga politiker sätta smala särintressen först. Man konstruerar konflikter som i grunden inte finns. Nu vill man göra det lättare att skjuta mer djur. Nu vill man skjuta ett helt revir, det är en stor och allvarlig förändring. Skyddsjakten fungerar överlag bra i dag, sa Jens Holm.

 

Starkt hotad

Jens Holm (V).

Jens Holm menar att förslaget går för långt och han anser att vargen är starkt hotad. Han sade också att vargen minskat i Sverige det senaste decenniet.

Han menar att det beror på licensjakten, som han betonade att V är emot.

– Men också på den illegala jakten som är väldigt utbredd. Märkligt nog infördes licensjakten för att den skulle stävja den illegala jakten. De här problemen måste vi komma till rätta med och jag skulle önska att debatten skulle handla om hur vi ska få livskraftiga bestånd av våra rovdjur. Vi behöver bekämpa tjuvjakten med fler naturbevakare och jakttillsynsmän. Vi behöver stärka rättsväsendet och polisens arbete för att komma till rätta med den illegala verksamheten.

 

Illegal jakt

Därefter äntrade Helena Gellerman (L) talarstolen. Hon menade att det behöver utredas hur vi får stopp på den illegala jakten på de stora rovdjuren.

Maria Gardfjell (MP) valde också att prata om illegal jakt.

– Den är alldeles för stor, sade hon utan att precisera närmare storleken på den illegala jakten eller hänvisa till någon forskning i ämnet.

Hon anser även att illegal jakt är en jaktform:

– Den som förespråkar mer skyddsjakt måste vara beredd att minska de två andra jaktformerna dramatiskt: Den illegala jakten måste upphöra och licensjakten måste minska.

 

Fårägare ger upp

John Widegren (M):

– Talar vi om hotade arter så får vi börja tala om svenska fårbönder. Det är också en hotad art. För ett tag sedan kunde vi läsa om en fårbonde i Uppland som fem gånger sista året fått sin fårbesättning vargattackerad. Han slutar nu. Det här är ett direkt hot mot svensk livsmedelsproduktion.

John Widegren (M).

– Det pratades även om att vargar försvinner och det kopplades direkt till illegal jakt. Jag skulle säga att många av de vargar som försvinner beror på revirstrider mellan revirgrupper som ligger för nära varandra.

Jens Holm gick sedan in i ett replikskifte med John Widegren angående illegal jakt och särintressen.

 

Högljudd grupp

– I Sverige har vi cirka 300.000 jägare. Jag tycker inte det är ett smalt särintresse, men de som vill att vi ska skjuta ihjäl merparten av våra vargar är ett smalt särintresse. Det är en liten men ganska högljudd grupp, sa Jens Holm.

V och MP pratade även om mer pengar till förebyggande åtgärder som exempelvis rovdjursstängsel.

– Vi kan inte lägga hur mycket som helst av våra statliga resurser på vargen. Vi lägger väldigt mycket pengar idag på vargförvaltningen. Det finns mycket viktigare saker att lägga pengarna på i framtiden, sa John Widegren (M).

 

247 vargdödade hundar

Runar Filper (SD) tog upp frågan om vikten av lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen:

– Att djurrättsaktivister som åker land och rike runt ska ha rätt att överklaga myndighetsbeslut är beklagligt. De sätter sig över lagen när myndighetsbeslut inte går deras väg. I min värld är det lokalbefolkningen som har starkast röst i frågor som rör deras djur och näringsverksamhet, inte ditresta ekoterrorister. Från 2007 fram till i dag har 247 hundar dödats av varg.

 

Det blev debatt om illegal jakt på varg, när frågan om enklare skyddsjaktsregler på torsdagen skulle diskuteras i Sveriges riksdag. Foto: Lars-Henrik Andersson

Peter Helander (C) tog också upp frågan om varg kontra renskötsel.

– Varför ska varg tolereras inom områden med djurskötsel när vi är helt överens om att varg inte ska finnas inom renskötselområdena?

Sedan gick Maria Gardfjell in i ett replikskifte med honom och likställde återigen illegal jakt med en jaktform:

– Peter Helander säger att det finns två typer av vargjakt. Jag räknar till tre. Vilka typer av vargjakt anser Peter Helander att det finns?

 

Ingen tredje jaktform

– Det finns två typer av jakt även om jag vet att Maria Gardfjell är ute efter någon tredje typ. Det finns skyddsjakt och så finns det licensjakt, svarade Peter Helander.

 

”Det är genom att inte prata om den tredje jaktformen, den illegala jakten, som vi låter den här tystnadskulturen breda ut sig”

 

Då replikerade Maria Gardfjell med att ännu en gång citera Världsnaturfonden, WWF:

– Vi måste bryta den utbredda tystnadskulturen som råder runt brott mot stora rovdjur. Fler brott måste anmälas, förövare lagföras, annars hotas i förlängningen rättsstaten och demokratin. Den illegala jakten ska därför bekämpas kraftfullt av myndigheterna och övriga aktörer i samhället.  Det är genom att inte prata om den tredje jaktformen, den illegala jakten, som vi låter den här tystnadskulturen breda ut sig.

Maria Gardfjell (MP).

 

”Förbluffad”

– Jag blir förbluffad över att Maria Gardfjell anser att illegal jakt är en jaktform. Illegal jakt är en brottslig verksamhet. Det är ingen jaktform, sa Peter Helander.

Kjell-Arne Ottosson (KD) var sist ut i talarstolen. Han kom också in på den illegala jakten, men ur en annan synvinkel. Han konstaterade att Värmland, som utgör fyra procent av Sveriges yta, har en fjärdedel av den skandinaviska vargstammen.

En förenkling av skyddsjakten redan utredd – Jägareförbundet kräver översyn av riktlinjerna

Öka den legala jakten

– Är det konstigt att det blir konflikter? Ska vi få acceptans för rovdjursförvaltningen måste vi ta människors problem på allvar och inte sätta ett storstadsfokus på de här frågorna. Om vi negligerar människorna och problemen och sedan blir förvånade över den förkastliga illegala jakten – ja, då har man inte förstått, sa Kjell-Arne Ottosson.

– Vi har forskningsrapporter som visar att om vi vill minska den illegala jakten, då måste vi öka den legala jakten. Ge människorna makt över sina liv. Illegal jakt är ett otyg och därför måste vi göra vad vi kan för att få bort det. Ett sätt som forskningen stöder är att ge legal jakt, avslutade Kjell-Arne Ottosson (KD).

Här kan du se hela debatten i riksdagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev