Läs också En förenkling av skyddsjakten redan utredd – Jägareförbundet kräver översyn av riktlinjerna