Jägarnas avgifter för det statliga jaktkortet, det vill säga de pengar som bygger upp Viltvårdsfonden, debatterades på måndagen i riksdagen. Foto: Martin Källberg & Mostphotos

Miljöpartiet: Naturskyddsföreningen ska kunna få del av jägarnas pengar

Premium

När riksdagen för sista gången innan sommaruppehållet debatterade jaktfrågor stod det klart att Miljöpartiet tycker att Naturskyddsföreningen ska få del av jägarnas pengar.
Men oppositionen har nu lagt fram ett tillkännagivande som ska förhindra att så sker.

Allt sedan regeringen den 7 januari beslutade att göra stora förändringar i Viltvårdsfonden har frågan om jägarnas pengar varit föremål för heta diskussioner. I korthet gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att besluta om bidrag ur fonden.

Ideella rikstäckande organisationer kan numera söka organisations– eller verksamhetsbidrag för att ”utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner”.

Huggsexan om jägarnas pengar har börjat

En mängd föreningar och organisationer kände sig kallade att söka bidrag.

Naturskyddsföreningen, Jaktkritikerna, rovdjurscentret De 5 stora och Rovdjursföreningen sökte bidrag, men fick dock nobben av Naturvårdsverket.

 

Ansökningar om 37 miljoner

Totalt lämnades 18 ansökningar in men bara två beviljades bidrag ur Viltvårdsfonden. Ansökningarna omfattade nästan 37 miljoner kronor. Fem ansökningar gällde organisationsbidrag och 13 gällde verksamhetsbidrag.

Regeringen med Socialdemokraterna i spetsen menar att skrivningen i förordningen att pengar bara ska gå till åtgärder enligt jaktlagens definitioner borgar för att jaktmotståndare inte kommer åt jägarnas pengar i Viltvårdsfonden. Det meddelade Isak From (S) i riksdagsdebatten igår.

Rovdjursföreningen vill ha 3 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden

Men det lugnar inte oppositionen med Moderaterna och Kristdemokraterna i spetsen som tillsammans med Centerpartiet och Sverigedemokraterna nu fått igenom ett tillkännagivande som innebär att det bör göras en översyn av vilka organisationer som ska finansieras från viltvårdsfonden.

Bakgrunden är en motion från KD om att inga organisationer som motverkar jägarnas intressen ska få del av Viltvårdsfondens pengar. En motion som en majoritet (M, SD, C) valt att stödja.

 

Debatt i riksdagen

– Jägarnas pengar ska gå tillbaka till jägarna, anser Kjell-Arne Ottosson (KD).

Maria Gardfjell (MP).

Maria Gardfjell (MP) är dock av en annan uppfattning, vilket framgick av gårdagens riksdagsdebatt.

– Organisationer ska kunna få ersättning ur Viltvårdsfonden om man uppfyller de grundläggande kraven i jaktlagen. Eftersom jaktlagen tar upp att vilt ska vårdas och att med vilt avses vilda däggdjur och fåglar så kan naturligtvis Naturskyddsföreningen vara föremål för en organisation som skulle kunna få ersättning från den här potten, sa Maria Gardfjell i ett replikskifte med Kjell-Arne Ottosson i riksdagsdebatten.

Inga jägarpengar till jaktmotståndare

– Med tanke på det här svaret så var det ju väldigt tydligt att det var helt rätt gjort av oss att driva igenom det här tillkännagivandet, om att organisationer som motverkar jakt och viltvård inte ska få några pengar ur Viltvårdsfonden. Vi har fått kritik för det tidigare, men hennes uttalande nu visar att vi gjorde rätt. I en regering där Miljöpartiet ingår måste vi vara på tå eftersom det är så osäkert vad som gäller för jägarna, replikerade Kjell-Arne Ottosson som undrade om Maria Gardfjell anser att jägarna ska betala för örnarnas och pilgrimsfalkarnas överlevnad.

 

Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Olle Olsson

– Ska jägarna betala för allt icke jaktbart vilt? frågade Kjell-Arne Ottosson.

 

Utfodringsförslag

Riksdagen debatterade även flera motioner i jaktfrågor och regeringens betänkande om utfodring.

I den senare frågan riktade John Widegren (M) kraftig kritik mot förslagen, som inte kommer få majoritet riksdagen.

 

John Widegren (M). Foto: Olle Olsson

I stället har miljö- och jordbruksutskottet nyligen klubbat igenom ett tillkännagivande från KD, M, C och SD om att det ska göras en utvärdering under nästa mandatperiod av lagändringarnas konsekvenser när det gäller utfodringsfrågan.

Det var i april som regeringen beslutade om en proposition som innehåller förslag till ändringar i jaktlagen som ger länsstyrelserna möjlighet att i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

 

”Ingen forskning bakom”

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

– Det enda regeringens förslag leder till är osämja mellan markägare och jägare. Det finns ingen forskning, ingen utredning bakom. Det är ett dåligt förslag, sa John Widegren som även gav en känga till regeringen för att frågan om småskalig försäljning av vildsvinskött hamnat i långbänk.

– Den 1 juli kan man ju säga att den småskaliga försäljningen kan få en start, det är då stöden till trikin- och cesiumprovtagning börjar betalas ut. Livsmedelsverket jobbar även för fullt med att få fram de förordningsförändringar som krävs för att få sälja vildsvinskött, replikerade Isak From (S).

 

Isak From (S). Foto: Lars-Henrik Andersson

Han fortsatte:

– Är de påtryckningar som LRF gjort om att få ett skarpare vapen i begränsning av utfodring fel?  Är det fel att länsstyrelserna får göra inskränkningar i ett område där utfodring överutnyttjats?

 

Riksdagsvotering i dag

I dag väntas riksdagen formellt besluta om de tillkännagivanden som har en riksdagsmajoritet. Förutom utfodringsfrågan och frågan om medel ur Viltvårdsfonden fick KD, M, C och SD igenom ett tillkännagivande som rör frågan om utredningen av ny renskötsellag.

Vill se fler röster i utredningen om en ny renskötsellag

De fyra partierna vill att utredningen tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid.

– Vi vill även att det sker i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt, tillägger Kjell-Arne Ottosson.

 

Fleråriga bidrag till Jägareförbundet

KD, M, C och SD har även fått igenom ett tillkännagivande om fleråriga bidrag till Svenska Jägareförbundet.

Något som S ansåg var att slå in öppna dörrar eftersom regeringen beslutat att Jägareförbundet kan ansöka om flerårigt organisationsbidrag.

– I regeringens betänkande står det att Jägareförbundet kan få, inte att de ska få fleråriga bidrag, säger Kjell-Arne Ottosson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev