Direktivet skulle varit infört i svensk vapenlagstiftning i september 2018. Mikael Damberg (bilden)har tidigare uttalat att Sverige riskerar böter för att inte ha genomfört EU:s instruktioner. Foto: Lars-Henrik Andersson & Riksdagen

Direktivet skulle varit infört i svensk vapenlagstiftning i september 2018. Mikael Damberg (bilden)har tidigare uttalat att Sverige riskerar böter för att inte ha genomfört EU:s instruktioner. Foto: Lars-Henrik Andersson & Riksdagen

Förslag om vapendirektiv till riksdagen fortsätter dröja

Premium

Regeringens förslag till hur EU:s reviderade vapendirektiv ska införas i svensk lagstiftning försenas ytterligare. Planen var att en proposition skulle ha lagts på riksdagens bord den här veckan. Nu finns det inga besked om när en sådan kommer.

Coronaviruset till trots har Svensk Jakt fått svar på fyra frågor om vapendirektivet som ställts till inrikesminister Mikael Damberg (S). Om han själv har svarat är emellertid oklart. Svaret har kommit till redaktionen via mejl genom pressekreteraren Natalie Sial, som inledningsvis skriver att departementet är fullt upptaget med att hantera spridningen av coronaviruset och dess effekter på samhället, men att vi ändå får ett svar på våra frågor.

Fortsatt nej till regeringens vapenförslag

Sammanfattningsvis kan sägas att processen har stoppats upp på grund av att en majoritet i riksdagen sagt nej till både tidigare lagrådsremisser samt till att tacka nej till inrikesministerns inbjudan att diskutera hur man ska komma framåt.

 

Väntar på omröstning

Det ur direktivet utryckta förslaget om vapenmagasin, som går längre än vad direktivet kräver, kan också sägas vara något av en broms för implementeringen av de övriga delarna av vapendirektivet.

Regeringen får bakläxa för utebliven vapenlag

Riksdagen ska enligt departementet rösta om magasinförslaget i april. Allt tyder på att propositionen kommer att röstas ner, men innan omröstningen är det inte möjligt att arbeta vidare med en fortsatt implementering, menar man i regeringskansliet.

Regeringen går till riksdagen med magasinförslag

Direktivet skulle varit infört i svensk vapenlagstiftning i september 2018. Mikael Damberg har tidigare uttalat att Sverige riskerar böter för att inte ha genomfört EU:s instruktioner. Hotet om att dras inför EU-domstolen kvarstår, enligt departementet.

Nedan återfinns hela justitiedepartementets svar på Svensk Jakts fyra frågor.

 

Svensk Jakts frågor:

• Varför kom ingen proposition idag, den 17 mars?

• I februari förra året skickades en remiss om förslaget till lagrådet. Vad har hänt sedan dess?

• När planeras en proposition att läggas i riksdagen?

• Inrikesministern har tidigare uttalat att Sverige riskerar att straffas av EU för att inte ha implementerat vapendirektivet i sin lagstiftning. Har det kommit några sådana propåer från kommissionen?

 

Justitiedepartementets svar:

”2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv skulle ha varit genomfört i svensk rätt den 14 september 2018. I februari 2019 lade regeringen fram en lagrådsremiss med de förslag till ändringar i svensk rätt som behöver göras för att ändringsdirektivet ska kunna genomföras på miniminivå. En proposition arbetades fram men överlämnades inte till riksdagen eftersom en majoritet av riksdagspartierna motsatte sig förslagen.

Inrikesministern bjöd i juni 2019 in de borgerliga partierna på samtal för att diskutera en väg framåt för att kunna genomföra direktivet, men partierna valde att tacka nej. Under sommaren 2019 remitterade regeringen ett nytt förslag om vapenmagasin som innebar att färre magasin än tidigare skulle omfattas av regleringen.

Under hösten 2019 lade regeringen fram en proposition om reglering av alla löstagbara vapenmagasin (prop. 2019/20:58). Förslaget, som går längre än vad direktivet kräver, grundas i en begäran från Polismyndigheten att få ytterligare verktyg i kampen mot gängbrottsligheten.

Förslaget innebär att direktivet delvis genomförs. Enligt förslaget ska löstagbara magasin regleras på samma sätt som ammunition. De löstagbara magasin som jägare och har behov av för jakt, övning och tävling är därmed undantagna från tillståndsplikten.

Riksdagen ska enligt uppgift rösta om vapenmagasinförslaget i april 2020. Den information som har framkommit är att det saknas majoritet i riksdagen för förslaget. Innan riksdagen tagit ställning om vapenmagasinen är det inte möjligt att fullt ut veta hur det fortsatta arbetet med genomförandet av direktivet ska ske och när en proposition kan läggas fram med de resterande ändringar som krävs med anledning av direktivet.

EU-kommissionen har skickat en formell underrättelse och en begäran om ett motiverat yttrande till Sverige angående det försenade genomförandet. Det finns alltså en möjlighet att kommissionen stämmer Sverige. Vid en fällande dom i EU-domstolen riskerar Sverige höga böter.

I dagsläget finns inte någon information om när kommissionen kommer att fatta beslut om en stämning, men det kan ske när som helst.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev