Sverigedemokraterna och dess rättspolitiske talesperson Tobias Andersson har väckt ett utskottsinitiativ i riksdagens justitieutskott för att påverka regeringens utredning av vapenlagstiftningen. Foto: Lars-Henrik Andersson oc h Sverigedemokraterna

SD vill påverka utredning av vapenlagstiftningen

Sverigedemokraterna har väckt ett utskottsinitiativ i justitieutskottet för att försöka påverka regeringens utredning av vapenlagstiftningen. Enligt SD är det för att förändra och förbättra förutsättningarna för laglydiga vapenägare.

Utredningen som SD vill påverka berör implementeringen av EU:s vapendirektiv. Förutom det ska flera andra vapenfrågor inkluderas i utredningen.

SD:s rättspolitiska talesperson Tobias Andersson kommenterar initiativet:

– I ett desperat försök att lägga en blöt filt över vapenfrågorna under valrörelsen har regeringen agerat för att begrava vapenfrågorna i en utredning. Av kommittédirektiven att döma låter regeringen ännu en gång sin ovilja att underlätta för laglydiga vapenägare väga tyngre än de i riksdagen fattade besluten.

 

Kan bli värre

SD vänder sig mot att regeringen inte ger i uppdrag att utredningen ska ge konkreta förslag om förbättringar. I stället menar SD att regeringens direktiv gör det möjligt för försämringar.

– Genom vårt utskottsinitivativ vill vi säkerställa att utredningen hanterar alla viktiga frågor för vapenägare så att nästa regering skyndsamt kan skrida till verket, säger Tobias Andersson.

 

Konkreta förslag

Sverigedemokraterna föreslår följande i sitt utskottsinitiativ med tilläggsdirektiv:

  • Utredningen ska lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att licensfrågor gällande vapen flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.
  • Utredningen ska lämna förslag som medför att bestämmelser om en åtskillnad görs gällande legala vapeninnehavares vapenhantering och straffrättsliga bestämmelser i övrigt.
  • Utredningen ska, oaktat bedömningen i sakfrågan, lämna förslag på ändringar som medför att den så kallade femårslicensen slopas.
  • Utredningen ska under arbetet och i kontakt med berörda intresseorganisationer analysera legala vapenägares behov av en utökad vapengarderob och lämna förslag om en sådan utökning.
  • Utredningen ska även i den generella översynen behandla och lämna lagförslag som omfattar de tillkännagivanden justitieutskottet lämnat under mandatperioden i vapenfrågor.
  • Samtliga intresseorganisationer som enligt nu liggande direktiv ska kontaktas om utredaren bedömer det lämpligt ska istället, i enlighet med direktiven gällande kontakt med berörda myndigheter, kontaktas för att inhämta synpunkter och upplysningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev