Regeringen lär få problem med att baxa sitt vapenförslag igenom riksdagen. En majoritet säger gör om och gör rätt. Foto: Lars-Henrik Andersson & Camilla Svensk

Fortsatt nej till regeringens vapenförslag

Regeringen kommer av allt att döma inte att få sitt förslag till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag genom riksdagen. Inte ens med den förändring man lade fram i början av juli där undantag görs för magasin som laddas med kantantänd ammunition.

De förändringar som regeringen gör i sitt förslag till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning bevekar inte riksdagsmajoriteten.

Av allt att döma är de partier som står bakom de sju tillkännagivanden i vapenfrågor som riksdagen avlossade strax innan sommarstängningen eniga i sin kritik av förslaget.

– Jag hoppas och tror att alla fem partier sitter stilla i båten och att vi har ett gemensamt förslag om regeringen kommer till riksdagen med en proposition som innebär en överimplementering . De intensiva diskussioner vi hade i justitieutskottet, och som ledde fram till riksdagens tillkännagivanden, tyder på att det blir så, säger Sten Bergheden, som är moderaternas talesperson i vapenfrågor.

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot KD. Foto: Riksdagen

Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson är av samma mening:

– Regeringen går fortfarande längre än vad EU-direktivet kräver. Den lilla förändring man kom med i juli, sockrad med ett framtida avskaffande av licensplikt på ljuddämpare, är inte tillräckligt. Jag har inte haft några direktkontakter med andra partier under sommaren, men jag har förstått av uttalanden som gjorts på sociala medier att vi är eniga, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

Fler som säger nej

Svensk Jakt har så här i sommarvärmen inte nått fler riksdagspolitiker med vapenfrågeansvar, men söker vi oss ut på sociala medier går det att hitta synpunkter. Så skriver till exempel Johan Hedin (C) på sitt Twitterkonto efter att justeringen av förslaget presenterats:

”Tondövt av regeringen att lägga fram ett lagförslag som innebär en orimlig överimplementering av vapendirektivet och som man måste förstå inte kan accepteras av Sveriges riksdag.”

 

 

Sverigedemokraternas Adam Marttinen gör också han klart vad som gäller i en tweet:

”Omarbetningen av regeringens förslag till implementering av EU:s vapendirektiv visar sig vara ytterst marginell. Riksdagens tillkännagivanden måste ges fullt utslag i de fall de berörs.”

 

Kontroll sker dagligen

Vilka delar i förslaget är det då som oppositionen anser är en överimplementering. Enligt Sten Bergheden handlar det bland annat om regleringen av magasin.

– Regeringen vill reglera alla magasin, medan EU-direktivet säger att det endast är vissa kombinationer av vapen och magasin som ska ingå.

– Ett annat exempel är de tidsbegränsade licenser för vissa vapentyper som regeringen vill ska omprövas vart femte år. För en skytt med många vapen blir det en orimlig byråkrati, samtidigt som det belastar polisens resurser.

I ett av tillkännagivandena föreslås att femårslicenserna tas bort, och Sten Bergheden hävdar att vapendirektivet medger det.

– EU-direktivet säger att innehavaren av en sådan licens ska kontrolleras var femte år, inte att licensen ska omprövas. Och eftersom svenska vapenägare kontrolleras dagligen gentemot polisens brottsregister uppfyller vi med råge de krav som ställs.

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

Bergheden menar också att regeringen inte utnyttjar möjligheterna till undantag som medges i direktivet. Det gäller till exempel för samlandet av historiska vapen.

– Med regeringens förslag riskerar samlare att mer eller mindre behöva förstöra sina historiskt betydelsefulla och värdefulla vapen genom att stämpla in nummer och annat, vilket är helt orimligt och enligt direktivet ett krav som kan undantas.

 

Hårda regler

Sten Bergheden anser att regeringen borde ansträngt sig för att hitta vägar för att implementera direktivet med så liten påverkan på vapenägare som möjligt.

– Nu utnyttjar man istället EU-direktivet för att driva igenom regleringar som stått på agendan sedan tidigare. Det blev uppenbart redan när direktivet diskuterades i Bryssel där svenska tjänstemän drev på för regleringar som inte hade stöd i riksdagen, säger Sten Bergheden.

Han menar att Sverige har Europas hårdaste vapenregler, att det inte finns några problem med legalt vapenägande.

– Jägare är ofta sportskyttar och sportskyttar ofta jägare. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har förstått det, utan fortsätter att framhärda med förslag som går emot en stor ideell och viktig sektor, och mot en majoritet i Sveriges riksdag, säger Sten Bergheden.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev