Sverige stäms inför EU-domstolen och för regering och riksdag gäller det agera snabbt för att inte riskera dryga böter. Foto: Michael Erlandsson och Martin Källberg

Moderaterna: Regeringens fel att Sverige dras inför domstol i vapenfråga

Vid två tidigare tillfällen har regeringen försökt få riksdagen att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag. Vid båda tillfällen har majoriteten sagt nej, och skickat tillbaka förslaget med uppmaningen att göra om och göra rätt. Enligt Moderaterna är det regeringens fel att Sverige nu dras inför domstol för att inte ha införlivat direktivet.

Turerna har varit många i den segslitna processen med EU:s vapendirektiv. När EU-kommissionen la sitt första förslag 2015 blev det ett ramaskri bland jägare och sportskyttar, men efter att förslaget tröskats genom parlament och ministerråd blev utfallet ändå bättre än det ursprungliga.

Direktivet antogs i maj 2017, och skulle varit svensk lag senast hösten 2018. Så har inte skett.

 

Vapendirektivet: EU-kommissionen drar Sverige inför rätta

Två bakslag för S

Genom åren har frågan vid flera tillfällen varit högaktuell i de svenska politiska instanserna. Diskussionen har i huvudsak handlat om vad EU egentligen kräver med sitt förslag, och vad som är tillfredsställt med den vapenlagstiftning Sverige redan har.

Vid två tillfällen, 2019 och 2021, gick den då S- och MP-styrda regeringen till riksdagen med propositioner för att få EU-direktivet implementerat i svensk lag.

Vid båda tillfällena har majoriteten bestående av M, KD, L, C och SD sagt nej till förslaget. Vid den senaste omröstningen anslöt också V till kritikerna.

 

Dryga böter

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell.

Då EU-kommissionen nu går till domstol hotas Sverige med böter, för att vapendirektivet ännu inte är infogat i svensk lagstiftning.

Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiska talesperson, lägger skulden för den uppkomna situationen på regeringen.

– Jag beklagar att det blivit så här, men regeringen har inte lyssnat. Gång på gång har man kommit till riksdagen med förslag som innebär en överimplementering av direktivet. Med förslag som drabbar legala svenska jägare och sportskyttar i onödan. Det kan vi inte gå med på, säger Johan Forssell.

 

Tar tid

Enligt Johan Forssell hade inte Sverige behövt hamna i den här besvärliga situationen om regeringen följt riksdagsmajoritetens uppmaning.

– Om regeringen lagt ett lagförslag med miniminivåer av EU-direktivet hade det gått igenom. Istället har inte minst Miljöpartiet varit pådrivande för att koppla ihop skötsamma jägare med terrorism, säger Johan Forssell.

Han hoppas att regeringen snabbt återkommer till riksdagen med ett förslag som inte går längre än vad EU kräver i sitt direktiv.

– Då finns det ingen anledning för oss att fördröja ett beslut. Men det kommer ändå att ta en viss tid att komma ur den besvärliga situation som regeringen försatt Sverige i, säger Johan Forssell.

 

Tar kontakter

Justitieminister Morgan Johansson, S.

Svensk Jakt har sökt justitieministern utan att få någon kontakt med honom, men i en TT-artikel säger Morgan Johansson att det är oerhört allvarligt att Sverige riskerar dryga böter för att inte ha omsatt vapendirektivet i svensk lagstiftning.

– Nu får vi ta en ny dialog med oppositionen. Jag har redan tagit en del kontakter med oppositionen och jag kommer att träffa justitieutskottet nästa vecka, säger Morgan Johansson.

Sverige var varnat

Kommissionen skickade redan den 25 juli 2019 ett motiverat yttrande till Sverige och 19 andra medlemsstater för att inte ha informerat kommissionen om införlivandeåtgärder för vapendirektivet.

De informerades även om att de hade två månader på sig att anmäla vidtagna åtgärder till kommissionen. I annat fall kunde kommissionen besluta att väcka talan mot dem i EU-domstolen.

”Motiverade yttranden

Skjutvapen: Kommissionen uppmanar 20 medlemsländer att införliva nya regler
Kommissionen har i dag beslutat att sända motiverade yttranden till 20 medlemsländer och uppmanade dem att införliva EU:s nya regler om 
skjutvapen (skjutvapendirektivet, direktiv (EU) 2017/853) i den nationella lagstiftningen. Det reviderade EU-direktivet, som antogs av medlemsländerna i maj 2017, skärper kontrollen av lagligt förvärv och innehav av skjutvapen. EU-länderna var skyldiga att senast den 14 september 2018 informera kommissionen om införlivandeåtgärder för merparten av direktivets bestämmelser. Kommissionen riktar nu motiverade yttranden till Belgien, Tjeckien, Estland, Litauen, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket för att de delvis anmält införlivandeåtgärder samt Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien för att de inte meddelat några åtgärder till kommissionen. Detta att kommissionen skickat formella underrättelser till länderna i fråga i november 2018. Medlemsländerna har nu två månader på sig att anmäla vidtagna åtgärder till kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem i EU-domstolen.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev